Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Vernieuw de communicatieafdeling in 7 stappen. Stap 2: Claim de inhoud

26 januari 2015

Stap 2: claim de inhoud

Nog steeds staan communicatieafdelingen onder druk. De rol van de communicatieprofessional verandert. Zeker nu het communicatievak sterk in beweging is in de transitie naar communicatie 3.0, de netwerkcommunicatie. Onze rol is verschoven van het regisseren van inhoud, zoals website, woordvoering, magazines en meetings, naar het faciliteren van communicatie door de organisatie.

In ‘7 stappen’ kun je je afdeling nieuw leven inblazen. Al eerder beschreef ik de eerste: Creëer de fit, formuleer een heldere visie, op The Big Why van jouw afdeling. Men gelooft pas in je als je ook zelf een helder geloof in je bestaansrecht laat zien.

Ik zal nu kort de volgende stappen beschrijven, te beginnen met de tweede: claim de inhoud. De inzet van de communicatieafdeling is puur en alleen gericht op het helpen bereiken van doelstellingen van het bedrijf. De afdeling doet er daarom goed aan om zich goed in die doelstellingen te verdiepen en als geen ander te weten waar het om draait en wat er speelt. Klinkt logisch, maar ben je echt goed aangehaakt?

Weet wat er speelt

Om als geen ander te weten wat er speelt, heb je de juiste informatie nodig, moet je daar goed de kern uit kunnen halen, is het belangrijk over voelhorens en handige webcare-apps te beschikken. Bijbehorende vaardigheden zijn dan ‘organisatie- en omgevingsensitiviteit’ en ‘analytisch vermogen’. Het gaat om het besef dat de toekomst van de communicatieafdeling gelegen is in kennis hebben over de belangrijkste strategische thema’s. Het is beter om het knooppunt te zijn dan niet op de hoogte.

Nieuw in te richten afdelingen doen er goed aan functies op te nemen voor informatiemanagement en monitoring. Communicatiespecialisten in kleinere teams doen er goed aan zich te verdiepen in de centrale strategische thema’s, mogelijk door daar zelf actief een rol in te nemen: agendeer thema’s voor communicatie-activiteiten in het jaarplan, doe de penvoering met name bij gelegenheden waar het over die thema’s gaat. Ook hierbij geldt het oude adagium: ‘wie schrijft die blijft’. Ik denk dat dat in de toekomst bij uitstek de toegevoegde waarde van de afdeling communicatie kan bepalen.

Lees alle stappen:

  1. Creëer de fit
  2. Claim de inhoud
  3. Wees accountable
  4. Verbeter de communicatiekracht!
  5. Lever excellente diensten!
  6. Werk agile; verbeter de communicatieafdeling!
  7. Boetseer je eigen functie; job crafting

Trainingen interne communicatie