Projecten Orange Otters

Gemeente Haarlem: communicatieplan transitie Sociaal Domein

Ontwikkelen verandercommunicatieplan op een ‘Terug naar de bedoeling’ manier.

Woningcorporatie GroenWest: communicatiekracht versterken

Invulling van de communicatiefunctie in de uit fusie ontstane nieuwe organisatie. Begeleiden van de reorganisatie.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk: herindeling gemeenten

Communicatiemanagement bij gemeentelijke herindeling.

VGZ: transformatie naar zorgverzekeraar nieuwe stijl

Communicatiemanagement bij groot transformatieprogramma, waarin voor de verschillende onderdelen op verschillende momenten de reorganisatie, cultuuromslag

Stichting Pergamijn: communicatiefunctie inrichten

Het invullen van een nieuwe communicatiefunctie, inclusief de selectie van de nieuwe communicatie-expert.

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland: reorganisaties

Communicatiemanagement onder hoge druk. Verandercommunicatie invullen terwijl er bij de 3.000 medewerkers vooral onzekerheid heerst.

13 Regionale Publieke Omroepen: samenwerken?

Begeleiden van het veranderprogramma gericht op structurele samenwerking. Het doel was bezuiniging en het toekomstbestendig