Projecten Orange Otters

KBC: Workshops verandercommunicatie

Diverse interne workshops verandercommunicatie bij  KBC Bank en Verzekeringen. Periode 2014 - 2017.

Brandweer HM: interne communicatie

De organisatie én de mensen communicatiever maken binnen een bescheiden budget.

Elaa: ontwikkeling communicatiestrategie

Samen met de medewerkers ontwikkelden we een nieuwe visie op en strategie voor communicatie. 

Rijk Zwaan: strategie en beleid voor interne communicatie

Ontwikkelen van een intern communicatiebeleid, met als doel de sterke bedrijfscultuur ook in de komende

Gemeente Haarlem: communicatieplan transitie Sociaal Domein

Ontwikkelen verandercommunicatieplan op een ‘Terug naar de bedoeling’ manier.

Woningcorporatie GroenWest: communicatiekracht versterken

Invulling van de communicatiefunctie in de uit fusie ontstane nieuwe organisatie. Begeleiden van de reorganisatie.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk: herindeling gemeenten

Communicatiemanagement bij gemeentelijke herindeling.

VGZ: transformatie naar zorgverzekeraar nieuwe stijl

Communicatiemanagement bij groot transformatieprogramma, waarin voor de verschillende onderdelen op verschillende momenten de reorganisatie, cultuuromslag

Stichting Pergamijn: communicatiefunctie inrichten

Het invullen van een nieuwe communicatiefunctie, inclusief de selectie van de nieuwe communicatie-expert.

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland: reorganisaties

Communicatiemanagement onder hoge druk. Verandercommunicatie invullen terwijl er bij de 3.000 medewerkers vooral onzekerheid heerst.

13 Regionale Publieke Omroepen: samenwerken?

Begeleiden van het veranderprogramma gericht op structurele samenwerking. Het doel was bezuiniging en het toekomstbestendig