Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Privacyreglement

Orange Otters vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. De van jou verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jouw persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in dit privacyreglement.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact en de gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie (het maken van facturen). Je kunt hierbij denken aan jouw naam, adres, telefoonnummer, foto’s en e-mailadres. De hiervoor genoemde gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen vragen wij om persoonsgegevens in te vullen op de website, bijvoorbeeld bij het verzenden van het contactformulier. Wij vragen hier onder andere naar de naam, het e-mailadres en telefoonnummer. Hierbij geven wij duidelijk aan welke velden verplicht zijn en welke optioneel. Via de website is het mogelijk om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Hiervoor vragen we om jouw e-mailadres, voor- en achternaam, de organisatie waar je werkzaam bent en welke personen je van Orange Otters kent. Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de e-mailmarketingtool Mailchimp, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Indien je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen dan kun je je hiervoor in elke nieuwsbrief uitschrijven. Lees hier de privacyverklaring van MailChimp.

Verwerking gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • jouw toestemming (deze kun je ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
  • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

We zullen de verkregen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als we een derde inschakelen voor de uitvoering van (delen van) diensten, als we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn, indien we dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nimmer aan derden voor marketingdoeleinden van derden, tenzij je hier expliciet toestemming voor geeft.

Orange Otters heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving van Office 365. Wij bewaren de gegevens voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Je hebt als betrokkene het recht om:

  •  informatie op te vragen over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
  • jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
  • jouw persoonsgegevens te wijzigen;
  • jouw toestemming – om jouw persoonsgegevens te verwerken – in te trekken;
  • recht om jouw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer je jouw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heb je niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval je van mening bent dat Orange Otters handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Je kunt jouw verzoeken richten aan Michael Meyer via michael@orangeotters.nl

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden met jouw gegevens omgaan. Wij raden je aan hiervoor het privacy statement – indien aanwezig – van de website die je bezoekt te raadplegen.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website. Google Analytics plaatst cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Denk hierbij aan het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Hiervoor hebben wij geen toestemming van je nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor jouw privacy. Je kunt de cookies weigeren via de instellingen van jouw browser.

Wijzigingen

Orange Otters heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren je daarom regelmatig dit gedeelte van de website te raadplegen.