Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

De politie: leiderschapscommunicatie versterken

Leiderschapscommunicatie wordt steeds belangrijker. Als grootste werkgever van Nederland heeft de politie de uitdaging om ruim 60.000 mensen te informeren en betrokken te houden. Medewerkers geven aan dat zij bij voorkeur formele en informele informatie ontvangen van hun directe leidinggevende. Daarmee wordt elke leidinggevende het belangrijkste interne communicatiemiddel. Belangrijk om de leidinggevenden in hun kracht te zetten. Hoe geef je als leidinggevende het beste invulling aan de interne communicatierol om te informeren en verbinden?

Daarom vroeg de politie Orange Otters een leermodule leiderschapscommunicatie te ontwikkelen, waarbij leidinggevenden getraind worden in hun interne communicatierol. Als hulpmiddel hebben we samen een toolkit uitgewerkt die tijdens trainingen met leidinggevenden wordt ingezet. De module en de toolkit ondersteunen de leidinggevenden effectiever te zijn in hun interne communicatie naar het team. 

Aanpak

  1. Samenwerking met de opdrachtgever: We hebben dit project in nauwe samenwerking met de politie opgezet, wat van belang is om de specifieke behoeften en uitdagingen van de organisatie aan te pakken.
  2. Toolkitontwikkeling: op basis van gesprekken met verschillende leidinggevenden hebben we samen met het team stap voor stap een toolkit leiderschapscommunicatie ontwikkeld als hulpmiddel tijdens workshops. Dit helpt de leidinggevenden om de concepten in de praktijk te begrijpen.
  3. Workshop: er is een workshop ontwikkeld om leidinggevenden te begeleiden bij het begrijpen van hun communicatierol. Aan de hand van praktijkcases werden gesprekken gevoerd in subgroepen om de relevantie ervan te illustreren. Deze workshop is een aantal malen voor verschillende groepen georganiseerd.
  4. Feedbackintegratie: de feedback na elke workshop stelde ons in staat om de toolkit te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de deelnemers.
  5. Train-de-trainer-sessies: om de schaalbaarheid van het programma te vergroten, organiseren we nu train-de-trainer-sessies. Hier worden communicatieadviseurs getraind om zelf workshops te geven aan leidinggevenden binnen hun eigen afdelingen.

 

Resultaten

  1. Veel leidinggevenden getraind: er zijn met succes meerdere groepen leidinggevenden getraind, soms via open trainingen en soms in reactie op concrete veranderingen binnen de organisatie. Dit zorgt voor een brede verspreiding van de communicatievaardigheden.
  2. Zelforganisatie: de communicatieadviseurs die hebben deelgenomen aan de train-de-trainer-sessies hebben zelf workshops georganiseerd, wat de duurzaamheid van het programma vergroot.
  3. Toekomstige sessies: het feit dat er nog train-de-trainer-sessies gepland zijn voor het najaar geeft aan dat dit initiatief blijft groeien en evolueren.

De politie is blij met deze resultaten, omdat leiders binnen de politie beter zijn voorbereid om effectieve communicatoren te worden, wat de algehele prestaties van de organisatie zal versterken.

Reactie van de opdrachtgever

Marjolijn van Ewijck: ‘Leidinggevenden voelen zich ondersteund en gefaciliteerd door de leermodule en de toolkit leiderschapscommunicatie in hun interne communicatierol. Hierdoor zijn ze effectiever in hun communicatierol hetgeen enorm helpt bij het succesvol zijn in het werk en de verbinding met de organisatie.’