Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Scalda: onderzoek vernieuwing intranet

Overheid & publieke organisaties,Onderwijs,

Vraag Scalda

Scalda is een schoolgemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, met locaties in Terneuzen, Vlissingen, Goes, Middelburg, Oostburg, Zierikzee en Tholen. Om alle studenten en medewerkers te bereiken is een aantal jaar geleden het platform MijnScalda geïntroduceerd als communicatiekanaal. De vraag en behoefte van Scalda is om inzicht te krijgen in de meerwaarde en het gebruik van het MijnScalda, om het intranet succesvoller in te zetten.

De onderzoeksvraag: welke wensen en behoeften hebben de gebruikers rondom het intranet? Hoe zorgen we dat MijnScalda beter gebruikt gaat worden? Hoe kan het intranet relevanter worden? En is het de moeite waard om te blijven investeren in het bestaande intranetplatform of past een nieuw platform beter bij de organisatie?

Onze aanpak

Binnen de kaders van dit onderzoek is gekozen om eerst de focus te leggen op de medewerkers, om zo grondig mogelijk inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van deze primaire doelgroep. In totaal bestond deze doelgroep uit 900 medewerkers, verspreid over zeven verschillende locaties en werkzaam in verschillende functies. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de medewerkers combineerde we kwalitatieve diepte-interviews met kwantitatieve data uit een enquête gericht op interne communicatie.

Zo hebben we niet alleen behoeften en knelpunten van het intranet als communicatieplatform meegenomen in het onderzoek naar interne communicatie, maar ook de algemene interne communicatie en aspecten van de organisatiecultuur.

Resultaat

Om antwoord te geven op de uitdaging waar Scalda voor staat, geeft het onderzoeksrapport antwoord op drie vragen:​

  • Wat zijn de wensen en behoeften van medewerkers t.a.v. MijnScalda?​
  • Hoe worden de content, navigatie en functionaliteiten van MijnScalda ervaren?​
  • Hoe kan Scalda de governance goed inregelen?

Met het advies en de aanbevelingen die daaruit volgen, kan de organisatie op korte en lange termijn keuzes maken voor vernieuwing van het intranet.

“Het onderzoek en het advies van Orange Otters hielp ons inzien dat we eerst aan de slag moeten met onze interne communicatiecanvas voordat we stappen kunnen zetten in het anders inzetten van MijnScalda om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze medewerkers.

Natuurlijk waren de resultaten van het onderzoek geen verrassing, het bevestigde eigenlijk wat we in ons onderbuik al wisten. Toch is het fijn om het onderbuikgevoel te kunnen bevestigen met data en op basis daarvan vervolgstappen te bepalen.”