Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Waterschap Vechtstromen, een nieuwe visie op interne communicatie

Overheid & publieke organisaties,

Vraag Waterschap Vechtstromen

Elke dag werkt Waterschap Vechtstromen aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Vechtstromen zit momenteel in een proces van organisatieontwikkeling. Dit vraagt twee belangrijke zaken: verbinding met de omgeving en wendbaarheid. Het is de bedoeling dat de organisatieontwikkeling intern meer gaat ‘leven’. Strategische verandercommunicatie gericht op de interne organisatie is essentieel om hieraan een impuls te geven. Daarom wil Waterschap Vechtstromen mede de visie op interne communicatie herijken. Ook wil men de organisatie communicatiever.

Onze aanpak

Orange Otters verandercommunicatie is gevraagd om, in samenspraak met Management, Communicatie, HRM en projectleiders van de veranderopgaven, hierover te adviseren en te inspireren. Co-creatie en reflectie staan hierbij centraal. In overleg met een in te stellen werkgroep en veranderteam komen we graag tot een gedragen en goed gerichte aanpak. Hierbij is veel aandacht voor de communicatiebehoefte van medewerkers. We begonnen met het  organiseren van zogenaamde luistersessies. Verder analyseren we de communicatiemix. Ook staan we stil op de onderliggende visie op de organisatie en wat dat betekent voor de interne communicatie.

Resultaat

De luistersessies en visieontwikkeling zijn afgerond. Nu wordt gewerkt aan een communicatieaanpak met een bijbehorende communicatiemix.

Hoe verbeteren we onze interne communicatie en organiseren we meer interne verbinding tussen onze bestuurlijke doelen en het dagelijkse werk voor schoon, voldoende en veilig water? Met luistersessies en (zogenaamde) bootcamps faciliteerde Orange Otters in een sneltreinvaart het interne gesprek tussen management en medewerkers om duiding te geven aan dit vraagstuk. Het zorgde voor intern contact, bewustwording, verrassende inzichten en uiteindelijk een concrete interne communicatiestrategie binnen ons waterschap. “Michael, Huib en hun collega’s zijn specialisten en brengen net dat beetje extra inzicht dat je nodig hebt. Ze dragen bij aan een breed gedragen strategie en blijven ons helpen en ondersteunen bij de implementatie. Heb je een intern communicatievraagstuk en een “spiegel” nodig? Dan adviseer ik deze professionals van harte! Neem gerust contact met mij op voor een referentie.

Rob Spit
Communicatie Waterschap Vechtstromen