Contact EN

Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Waterschap Vechtstromen, een nieuwe visie op interne communicatie

Overheid & publieke organisaties,

Vraag Waterschap Vechtstromen

Elke dag werkt Waterschap Vechtstromen aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Vechtstromen zit momenteel in een proces van organisatieontwikkeling. Dit vraagt twee belangrijke zaken: verbinding met de omgeving en wendbaarheid. Het is de bedoeling dat de organisatieontwikkeling intern meer gaat ‘leven’. Strategische verandercommunicatie gericht op de interne organisatie is essentieel om hieraan een impuls te geven. Daarom wil Waterschap Vechtstromen mede de visie op interne communicatie herijken. Ook wil men de organisatie communicatiever.

Onze aanpak

Orange Otters verandercommunicatie is gevraagd om, in samenspraak met Management, Communicatie, HRM en projectleiders van de veranderopgaven, hierover te adviseren en te inspireren. Co-creatie en reflectie staan hierbij centraal. In overleg met een in te stellen werkgroep en veranderteam komen we graag tot een gedragen en goed gerichte aanpak. Hierbij is veel aandacht voor de communicatiebehoefte van medewerkers. We begonnen met het  organiseren van zogenaamde luistersessies. Verder analyseren we de communicatiemix. Ook staan we stil op de onderliggende visie op de organisatie en wat dat betekent voor de interne communicatie.

Resultaat

De luistersessies en visieontwikkeling zijn afgerond. Nu wordt gewerkt aan een communicatieaanpak met een bijbehorende communicatiemix.