Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Waterschap Vechtstromen, een nieuwe visie op interne communicatie

Overheid & publieke organisaties,

Vraag Waterschap Vechtstromen

Elke dag werkt Waterschap Vechtstromen aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Om de uitdagingen van nu en later aan te kunnen is Vechtstromen in verandering. Dit vraagt om aandacht voor organisatieontwikkeling en medewerkers beter betrekken bij de toekomstplannen en het beleid. Strategische interne verandercommunicatie is essentieel om hieraan een impuls te geven. Daarom wil Waterschap Vechtstromen mede de visie op interne communicatie herijken. Ook wil het Waterschap de organisatie communicatiever maken.

Onze aanpak

Orange Otters verandercommunicatie is gevraagd om, in samenspraak met Management, Communicatie, HRM en projectleiders van de veranderopgaven, hierover te adviseren en te inspireren. Co-creatie en reflectie staan hierbij centraal. In overleg met een in te stellen werkgroep en veranderteam kwamen we tot een gedragen en goed gerichte aanpak. Hierbij is veel aandacht voor de communicatiebehoefte van medewerkers. We begonnen met het  organiseren van zogenaamde luistersessies. Verder analyseren we de communicatiemix. Ook stonden we stil bij de onderliggende visie op de organisatie en wat dat betekent voor de interne communicatie.

Resultaat

De luistersessies en visieontwikkeling zijn afgerond. In de afgelopen jaren is met een gerichte  communicatieaanpak en een bijbehorende communicatiemix gewerkt aan optimaliseren van de interne communicatie. Na twee jaar hebben we met nieuwe luistersessies een 1-meting kunnen doen. De waardering voor interne communicatie is significant gestegen en ook leidinggevenden hebben hun communicatierol aanzienlijk beter ingevuld.

Hoe verbeteren we onze interne communicatie en organiseren we meer interne verbinding tussen onze bestuurlijke doelen en het dagelijkse werk voor schoon, voldoende en veilig water? Met luistersessies en (zogenaamde) bootcamps faciliteerde Orange Otters in een sneltreinvaart het interne gesprek tussen management en medewerkers om duiding te geven aan dit vraagstuk. Het zorgde voor intern contact, bewustwording, verrassende inzichten en uiteindelijk een concrete interne communicatiestrategie binnen ons waterschap. “Michael, Huib en hun collega’s zijn specialisten en brengen net dat beetje extra inzicht dat je nodig hebt. Ze dragen bij aan een breed gedragen strategie en blijven ons helpen en ondersteunen bij de implementatie. Heb je een intern communicatievraagstuk en een “spiegel” nodig? Dan adviseer ik deze professionals van harte! Neem gerust contact met mij op voor een referentie.

Rob Spit
Communicatie Waterschap Vechtstromen