Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle diensten

Leiderschapscommunicatie verbeteren

Leiderschapscommunicatie verandert. Medewerkers zoeken bij hun leidinggevenden inspiratie en support. Ze willen managers met een visie, die gedrevenheid laat zien en professionals stimuleert. Verbindende leiderschapscommunicatie helpt: als managers het verhaal van de organisatie vertellen, als ze de samenhang van verschillende activiteiten van de organisatie bespreken en aangeven hoe die samenkomen in een gemeenschappelijk doel.

Dat geldt ook op teamniveau. Open leiderschapscommunicatie is de smeerolie in teams, want zonder dialoog is er geen goede samenwerking. De teamleider is verantwoordelijk voor inspirerend en inclusief overleg op de juiste momenten en wendbare manier.

Managers en teamleiders in organisaties hebben een cruciale rol bij interne communicatie en engagement. Maar hun rol verandert.

Wij helpen je graag. We kijken daarbij niet alleen naar invulling van het teamoverleg, maar ook naar de rol van de manager als coach en ambassadeur. En we besteden aandacht aan communicatievaardigheden die voor elke manager onmisbaar zijn: luisteren, mensen erbij betrekken, feedback geven en informeren.

Vragen over leiderschapscommunicatie? Bel of mail Michael.

Vragen over leiderschapscommunicatie? Bel of mail Michael.

Michael Meyer

Directeur | Senior adviseur interne communicatie