Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle diensten

Diversiteit en inclusie bevorderen

Niemand uitsluiten en de kracht van de totale groep, inclusief minderheden, benutten. Daar gaat het om bij werken aan diversiteit en inclusie. Organisaties doen er goed aan te streven naar diversiteit in sekse, etnische achtergrond, religie, kennis, leeftijd, genderidentiteit of het al dan niet hebben van een beperking. Maar het gaat niet vanzelf; als organisatie moet je er energie in blijven steken. Zeker als bepaalde groepen een meerderheid vormen. Doe je dat niet, dan kunnen ook divers samengestelde teams mislukken.

Diversiteit stimuleren: samen met medewerkers

Wat heeft jouw organisatie nodig om inclusief te zijn Wij helpen je om in kaart te brengen hoe de organisatie omgaat met inclusie. We zoeken uit waar de barrières liggen en wat de kansen zijn. Daarna werken we aan verbetering, samen met HR, management én medewerkers. Bijvoorbeeld:

  • door een manager Diversiteit & Inclusie (D&I) aan te stellen
  • met cursussen die medewerkers bewust maken van hun houding en gedrag
  • met teamtrainingen inclusiviteit.

Meer weten? Lees deze blogs:

Diversiteit bevorderen en advies nodig? Bel of mail Huib.

Diversiteit bevorderen en advies nodig? Bel of mail Huib.

Huib Koeleman

Senior adviseur verandercommunicatie (associate)