Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

HvA Faculteit Business en Economie: onderzoek en advies kanaalstrategie

Overheid & publieke organisaties,Onderwijs,

Vraag HvA Faculteit Business en Economie

De Faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA FBE) biedt economisch onderwijs aan ruim 10.000 studenten en werkende professionals. Van Accountancy tot HRM en van Commerciële economie tot International Business. Er zijn Nederlands- en Engelstalige opleidingen, die zowel in ‘voltijd’ als in ‘deeltijd’ aangeboden worden.

De Faculteit Business en Economie heeft de wens om informatie op het juiste moment, via het juiste kanaal te communiceren en daarmee bij te dragen aan goede interne communicatie. Het opstellen van een kanaalstrategie, waarbij keuzes gemaakt worden over het gebruik van communicatiemiddelen, helpt hier meer duidelijkheid te bieden. Om dit goed te kunnen doen, stelde HvA FBE aan Orange Otters de volgende vraag: welke behoeften en wensen hebben medewerkers en studenten rondom informatie en in hoeverre sluiten bestaande kanalen hierop aan?

Onze aanpak

Samen met medewerkers van de afdeling communicatie, informatievoorziening en vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, hebben we in co-creatie onderzoek gedaan en advies gegeven. Omdat dit niet het eerste onderzoek was naar communicatiekanalen binnen de HvA FBE, zijn we eerst bestaande onderzoeken ingedoken. Wat waren daar de conclusies, en welke vragen riep dat op? Tijdens de start- en visiesessie is dat helder in kaart gebracht, om de vraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Na deze gesprekken was het tijd voor het uitvoeren van het onderzoek.

In nauwe samenwerking met de projectgroep, is het onderzoek uitgevoerd op basis van drie opeenvolgende stappen. We startten met een quick-scan van de huidige communicatiemiddelen. We bekeken wat goed gaat, maar vooral ook wat beter kon. Ook hebben we goed stil gestaan bij de verschillende doelgroepen. Vervolgens verstuurden we een vragenlijst naar alle studenten en alle medewerkers van de faculteit, om naar hun beoordeling van de communicatiemiddelen te vragen. De uitkomsten van de vragenlijst, hebben we gestaafd en verdiept via een diepte-interviews en focusgroepen, waarbij we met de verschillende doelgroepen in gesprek gingen. Zo kregen we een goed beeld en goede input voor een analyse én een advies waar het communicatieteam mee verder kan.

Resultaat

Aan het eind van het project ontving de HvA FBE een scherpe analyse van de wensen en behoeften van studenten en de medewerkers, met verbeterpunten van de huidige middelen én van de manier hoe deze te gebruiken. We hebben daarbij ook helder gemaakt hoe de verschillende doelgroepen erin staan.

Oók leverden wij een dashboard via Google Datastudio op waar de projectgroep zelf op detailniveau de resultaten kan raadplegen. Dit geeft het team precies waar ze behoefte aan hebben: input en handvatten om intern het gesprek aan te gaan over de denkrichting voor de toekomst. In een periode van ongeveer een half jaar hebben we dit project uitgevoerd. De projectgroep was blij en wij daarmee ook!

“Orange Otters heeft het vraagstuk vakkundig opgepakt. Ze hebben ons scherp gehouden, vooral met het advies om keuzes te maken. Afspraken werden nagekomen en de samenwerking was erg prettig. Wij kijken terug op een geslaagd én leuk project!”