Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

De Interne CommunicatieTrends voor 2023

14 december 2022 Leestijd: 4 minuten

Wat voor jaar gaan we in? En wat worden de interne communicatietrends voor 2023 waar we als communicatieadviseurs rekening mee moeten houden? In dit blog doe ik een inschatting aan de hand van een brainstorm met mijn collega’s van Orange Otters en het raadplegen van een AI app. Het is bijna een traditie. De rode draad: denk vanuit de doelgroep. ‘De medewerker’ bestaat niet.

Download de infographic als PDF

De interne communicatietrends voor 2023 die we hebben gesignaleerd zijn:

 • Voorkom kanaalstress, start een newsroom
 • Meer maatwerk
 • Inclusiviteit, gelijkwaardigheid en sociale veiligheid
 • Coachen van leidinggevenden
 • Doorbraak AI content
 • Minder tekst, meer beeld
 • Van internal branding naar engagement
 • Meten van de volwassenheid van je interne communicatie.

1. Voorkom kanaalstress

Medewerkers en managers zijn soms de weg kwijt in hoe je met elkaar communiceert. Wanneer zet je iets in het Teams-kanaal, wanneer in een chat en wanneer stuur je een mail? En we zijn het bijna afgeleerd om met elkaar in gesprek te gaan. Het is tijd om het overzicht terug te brengen met een duidelijke kanaalstrategie. Dat vraagt om een redactie die weet welk bericht het beste in welk communicatiekanaal tot zijn recht komt. Ook interne communicatie krijgt een newsroom, waarbij niet alleen verhalen van buiten, maar juist ook binnenin de organisatie actief worden opgehaald: veldwerk in de organisatie.

2. Meer maatwerk

De informatie op intranet wordt steeds meer op maat voor de doelgroep. Het wordt persoonlijker. Vanuit drie invalshoeken kan maatwerk worden geleverd:

 • Als medewerker krijg je het organisatienieuws en toegang tot informatie en platforms die voor jouw functie belangrijk zijn;
 • Daarnaast kun je zelf voorkeuren voor onderwerpen aangeven. Als je geïnteresseerd bent in duurzaamheid, krijg je toegang tot alle daarbij behorende platformen.
 • Artificial Intelligence (AI) zorgt ervoor dat je, bijvoorbeeld afhankelijk van je locatie en tijdstip en je informatiegedrag, informatie krijgt die daarbij past. Zo krijg je alleen het lunchmenu te zien als je a. op kantoor bent en b. nog niet hebt geluncht. Daarnaast zal het algoritme tips geven aan de hand van je informatiezoekgedrag.

3.  Inclusiviteit, gelijkwaardigheid en sociale veiligheid

Diversiteit en inclusie staan meer in de aandacht. De volgend stap is gelijkwaardigheid. In veel artikelen wordt aangegeven dat diverse organisaties beter functioneren. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt bewustzijn, aandacht en respect voor elkaar. En het vraagt een sociale omgeving waarin medewerkers elkaar veilig genoeg voelen om elkaar aan te spreken en bij te sturen waar het nodig is. Een cultuur waar ruimte is voor feedback, ook naar de hoogste bazen, helpt om DWDD-achtige situaties te voorkomen.

4. Coachen van leidinggevenden

De leidinggevende van nu moet niet alleen werken met teams die veel diverser zijn en aandacht hebben voor sociale veiligheid. De leidinggevenden hebben ook nog eens teams die deels vanuit huis en deels op kantoor werken. Dat vraagt veel van hun communicatie. Zowel bij teamvergaderingen als bij grootschalige bijeenkomsten. Daar gaan we vanuit de afdeling communicatie het komend jaar extra aandacht aan geven. Niet alleen door het beschikbaar stellen van toolkits, maar ook door het trainen en coachen in communicatieve vaardigheden. Vergaderen en grote (hybride) bijeenkomsten blijven onze aandacht vragen. Lees bijvoorbeeld hier meer over leiderschapscommunicatie en het hybride betrekken van medewerkers.

5.  Doorbraak AI content

De afgelopen weken heb je er vast al mee geëxperimenteerd: het schrijven van artikelen met behulp van een leuke Artificial Intelligents App. Probeer bijvoorbeeld https://openai.com/blog/chatgpt/ . Je geeft een paar trefwoorden en de app schrijft een aardig artikel. Lees hier meer over in het blog van Jeroen. En die taalmodel apps zijn niet alleen in het Engels maar ook in het Nederlands beschikbaar. Natuurlijk, de echte schrijver blijft belangrijk. Maar als dit echt doorzet heeft dat veel invloed op de werkverdeling.

6.  Minder tekst, meer beeld

Bij interne communicatie ligt het accent de afgelopen jaren nog steeds op tekst. Veel nieuwssites proberen beleidsstukken behapbaar te maken voor collega’s. Maar in 2023 gaat de beeldredacteur ook bij interne communicatie doorbreken. We hebben geen tijd meer om hele stukken te lezen, daarom willen we beeld, video en infographics. Dat leest en kijkt sneller en is aantrekkelijker. Het maakt de informatie meer snackable. Zorg wel dat die informatie voor iedereen toegankelijk is, bijvoorbeeld door te ondertitelen.

7.  Van internal branding naar engagement

Waardencampagnes waren vaak campagnes om waarden die voor marketing waren ontwikkeld intern te communiceren. Dat kan goed gaan, maar vaak levert het een glazuurlaagje op waar je zo doorheen prikt. De komende jaren draaien we het om. We beginnen bij engagement en de waarden die echt leven bij de mensen in de organisatie.

8.  Meten van de volwassenheid van je interne communicatie

Natuurlijk heb je een maandelijks dashboard waarin je ziet hoe goed informatie is gelezen en hoeveel mensen hebben meegepraat. Een stap diepgaander is het meten van de volwassenheid van de interne communicatie. Die meting past bij het strategischer en datagedreven inzetten van interne communicatie. Jaarlijks gaan we meten:

 • De strategische inbedding van interne communicatie in het organisatiebeleid: hoe draagt interne communicatie bij aan de organisatiedoelen;
 • Hoe het staat met de tevredenheid, betrokkenheid en welzijn van medewerkers;
 • Het mediagebruik en de trends daarin;
 • De mate van dialoog, en wie die dialoog voeren;
 • De communicatieve vaardigheden van leidinggevenden.

Wil je ook nog weten welke trends er hiervoor waren? Lees dan Interne communicatietrends 2021 of 2022. En tips voor andere trends zijn van harte welkom.

Huib Koeleman