Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Interne communicatietrends 2022

3 december 2021

Graag of niet, hybride werken is een van de belangrijkste interne communicatietrends. En hybride werken heeft invloed op de inrichting van onze interne communicatie. Maar er speelt meer: Gaan we andere communicatievormen inzetten? Hoe versterken we binding? Hoe worden we echt divers? En wat betekent dit alles voor leiderschapscommunicatie? In dit blog een inventarisatie van de belangrijkste trends in interne communicatie; hybride en niet-hybride. Van de lijst voor 2021 zijn een paar nog steeds actueel. Andere punten zijn nieuw. Hieronder de top acht voor 2022 op een rij:

  • Faciliteer de discussie rond hybride werken;
  • Formuleer een nieuwe visie op interne communicatie;
  • Herijk de overlegvormen;
  • Vernieuw leiderschapscommunicatie;
  • Ontwikkelen een hybride medewerkersreis;
  • Optimaliseer taak- en samenwerkcommunicatie;
  • Bereik het stille midden;
  • Diversiteit en inclusie: kijk eens in de spiegel;

1. Faciliteer de discussie rond hybride werken

Deze zomer waren we er even aan begonnen, maar door de nieuwe lockdown werkt iedereen weer thuis. Toch gaan we in de toekomst anders werken. Als we de onderzoeken mogen geloven willen veel mensen maar voor een deel terug naar kantoor. Het hybride werken is dan de oplossing. Het kantoor als vergader- en ontmoetingsplek.

Maar bedoelt iedereen hetzelfde? Wat is hybride werken eigenlijk? Wat voor verwachtingen hebben we van werk na de winter-lockdown? Welke rol spelen teams nog als iedereen solistisch werkt?

Dit gesprek over hybride werken kunnen we vanuit communicatie faciliteren.

2. Formuleer een nieuwe visie op interne communicatie

Hoe vertalen we het kantoor van de toekomst naar interne communicatie van de toekomst? Wat zien we in hybride werken als belangrijkste functies voor interne communicatie? Welke stijl wil de organisatie hanteren? Wie heeft welke rol? En wat betekent het voor de kanaalstrategie? Gaan we meer gebruik maken van personal video’s? Hoe bereiken we mensen die niet achter een PC of laptop zitten? Juist nu is het tijd voor een herijking. Tijd om als afdeling communicatie hier het gesprek over aan te gaan.

3. Herijk de overlegvormen

Onderdeel van de nieuwe visie op interne communicatie is het herijken van de bestaande overlegvormen. Zeker bij hybride werken is het belangrijk om overleg anders in te richten. Overleg is veel meer dan het checken van actielijstjes. Overleg heeft een extra rol voor het maken van verbinding met collega’s, het bieden van psychologische veiligheid en het ook echt toevoegen van waarde. Ook vraagt hybride overleg meer van de moderator: hoe zorg je dat de mensen in de zaal en de mensen thuis een gelijkwaardige inbreng hebben? Hoe voorkom je online vergadermoeheid? Dat kan bijvoorbeeld met de inzet van hulpmiddelen, zoals Miro en Mentimeter.

4. Vernieuw leiderschapscommunicatie

Juist met hybride werken en de nieuwe overlegvormen is leiderschapscommunicatie van groot belang. Hoe kan een leidinggevende dat leiderschap ook in een hybride situatie goed invullen? Hoe voorkomen we dat de communicatie steeds zakelijker en taakgefocust wordt? Kan iedereen omgaan met output-sturing? Hoe kan de leidinggevende 1-op-1-gesprekken voeren? Hoe houdt de leidinggevende voeling met wat er leeft? Dit vraagt om investering in de houding en de communicatieve vaardigheden van de leidinggevende. En dat betekent dat communicatie hier samen optrekt met HR om dit verder vorm te geven. (lees ook dit blog over leiderschapscommunicatie)

5. Ontwikkel de hybride medewerkersreis

Hybride werken heeft niet alleen gevolgen voor leidinggevenden. De employee journey, oftewel: de medewerkersreis of -ervaring is natuurlijk ook veranderd. We hebben nieuwe collega’s gekregen die nog nooit een normale dag op kantoor hebben meegemaakt. Hoe krijgen zij gevoel bij de organisatie? Hoe leren zij hun teamgenoten écht kennen? En de anderen? En ook voor de medewerkers die al langer bij de organisatie werken heeft hybride werken gevolgen: hoe maak je zichtbaar wat je hebt bijgedragen? Hoe vind-je anderen en andere kennis? Hoe blijf je verbonden met de organisatie als je je collega’s niet of minder vaak ziet? En hoe neem je afscheid van collega’s die vertrekken? Tijd om de hybride medewerkerservaring verder uit te werken. (lees ook de blog over onboarding van Roosmarijn).

6. Optimaliseer taak- en samenwerkcommunicatie

Deze interne communicatietrend stond ook al in de lijst van 2021, maar verdient nog extra aandacht. Taakcommunicatie, ook wel operational communications genoemd, is natuurlijk niet nieuw. De belangstelling voor het optimaliseren hiervan wel. In de lockdown zijn veel organisaties overgegaan op het gebruik van online systemen zoals MS Teams. Een steeds groter deel van het budget en aandacht gaat naar communicatietechnologie. Er komen meer tools beschikbaar om het werk met technologie te doen. Dat vraagt een inhaalslag, waarbij interne communicatie, ICT en opleidingen goed samen zullen moeten werken. Als we echt efficiënt en enthousiast met deze systemen aan de slag willen gaan, is een goede introductie van belang. Want de kloof tussen digitalen en digibeten dreigt anders nog groter te worden.
(lees ook de blog over inzet online werkvormen)

7. Bereik het stille midden

We komen in bubbels terecht. Daardoor spreken we alleen mensen met eenzelfde mening en krijgen we steeds minder discussies. Voor creatieve verandering en vernieuwing is ontmoeting, discussie en ook schuring belangrijk (zie ook: Regel tegenspraak, voorkom de bubbel). Polarisatie ligt daarbij op de loer. Er is een steeds grotere gevoeligheid voor taalgebruik. Voor je het weet ben je niet woke, of wordt je gecancelled. En soms zijn minderheden wel erg goed in het belichten van hun standpunt. Met interne communicatie zullen we ook ruimte moeten geven aan het stille midden. Hoe geven we hen een stem? Hoe brengen we nuance aan? En hoe zorgen we dat iedereen met elkaar in gesprek blijft? Zeker als we elkaar niet zien is dat veel lastiger. Storytelling kan helpen. Met verhalen slijp je de harde kanten weg in een gepolariseerde samenleving. Persoonlijke verhalen maken wederzijds begrip mogelijk, ( lees ook Sigrid Van Iersel). (Eigenlijk een extra interne communicatietrend)

8. Diversiteit en inclusie: kijk eens in de spiegel

Organisaties streven naar diversiteit en inclusie. In leeftijd, gender, culturele achtergrond, sociale klasse, het al dan niet hebben van een beperking, et cetera. Een organisatie die werkt aan inclusiviteit is een leukere organisatie om voor en mee te werken. Waar sta je zelf met je communicatieteam? Veel communicatieadviseurs lijken op elkaar. We zijn goed opgeleid, welopgevoed, opgegroeid in de middenklasse, met vooral witte kinderen om ons heen. Een leuke groep professionals, maar niet echt divers. Hoe diverser de afdeling, hoe groter de kans dat je communicatie ook divers is en je goed in weet te spelen op de verwachtingen van je, diverse, doelgroep. Check dus de situatie bij jouw afdeling. Ga eens tellen hoe divers de onderwerpen zijn en hoe divers de mensen die aan het woord komen. Belangrijk om te inventariseren tijdens een afdelingsgesprek. (lees ook: Versterk diversiteit in de afdeling communicatie!)

Dit zijn de interne communicatietrends die wij als Orange Otters tegenkwamen. Maar wij zitten ook in een bubbel. Er zijn vast nog meer ontwikkelingen en trends aan te wijzen. Die hoor ik natuurlijk graag.

 

Huib Koeleman