Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Gemeente Haarlem: verandercommunicatieplan

Gemeenten,Overheid & publieke organisaties,

Vraag

Gemeente Haarlem had behoefte aan een verandercommunicatieplan voor het sociaal domein. De decentralisaties in het sociaal domein (vanaf 2015 ingevoerd) hebben tot doel dat gemeentes werken vanuit het perspectief van de inwoners/hulpvragers. Meer in de wijk werken, samen met andere instanties in die wijk, hoort daar ook bij. Deze omslag betekent een heel andere werkwijze voor de gemeente Haarlem. Minder schotten, meer samenwerken over afdelingsgrenzen heen en terug naar de oorspronkelijke bedoeling: niet het bureaucratische systeem, maar de leefwereld van de inwoners is het uitgangspunt. De gemeente Haarlem zocht begin 2017 een bureau om voor deze omslag een verandercommunicatieplan te maken.

Aanpak

Welke strategie werkt hier het beste? Om die vraag te kunnen beantwoorden, startten we met luistersessies en een onderzoek naar de interne communicatie. De inzichten die dit opleverde, waren de basis voor een workshop met het managementteam van de gemeente en een bootcamp verandercommunicatie met 70 betrokken medewerkers. Tijdens de bootcamp hebben we samen met de medewerkers de belangrijkste keuzes voor het verandercommunicatieplan gemaakt.

Resultaat

Het resultaat in 2018: een verandercommunicatieplan met draagvlak, dat al bij het ontwikkelen tot positieve veranderingen leidde. De uitvoering van het communicatieplan loopt nog. Voor een extra impuls, en om het plan goed aan te laten sluiten bij de situatie nu, helpen we de gemeente Haarlem met de uitvoering.