Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

SaKS: communicatiestrategie en social intranet in het basisonderwijs

Overheid & publieke organisaties,Onderwijs,

Vraag van SaKS schoolbestuur

Samen Katholieke Scholen (SaKS) is het schoolbestuur van 14 basisscholen in de regio Alkmaar/Bergen. De scholen hebben in totaal ongeveer 4000 leerlingen en 400 medewerkers. De beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw betekent een grote verandering, die op alle niveaus veel vraagt van de scholen. Communicatie is daarin belangrijk. SaKS benaderde Orange Otters voor het ontwikkelen van een visie op communicatie en een strategie om deze in praktijk te brengen. Hoofddoel: beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw stimuleren.
Daarnaast is Orange Otters gevraagd de scholen kan adviseren en begeleiden bij de keuze, de invoering en adoptie van een social intranet in het basisonderwijs.

Onderwijs in verandering: inspiratie en dialoog voor betere interne communicatie

Aanpak communicatiestrategie en invoering social intranet

Orange Otters werkt graag samen voor een goed resultaat. In dit project hebben we nauw samengewerkt met de projectleider, de communicatiecoördinator, de manager onderwijs en ontwikkeling en de leerkrachten. Onze rol was tweeledig en bestond vooral uit inspireren en de dialoog stimuleren. Met praktische begeleiding hebben we SaKS geholpen de dingen voor elkaar te krijgen. Daarnaast hebben we SaKS begeleid bij de keuze, de invoering en de adoptie van S@m, een social intranet om kennis te delen, informatie te vinden en snel toegang te krijgen tot applicaties.

Resultaat

  • breed gedragen communicatiestrategie voor SaKS en de aangesloten basisscholen;
  • professionalisering van de externe en interne communicatie binnen de organisatie;
  • succesvol social intranet in het basisonderwijs gebaseerd op Embrace;

Wat zegt de opdrachtgever?

“In 2016 is het social intranet S@m bij SaKS in gebruik genomen. De betrokkenheid van Roosmarijn van Orange Otters bleek met name tijdens de implementatie van belangrijke toegevoegde waarde. Als community manager en adviseur speelde ze een waardevolle rol die heeft geleid tot een succesvolle adoptie van deze inmiddels niet meer weg te denken manier van communicatie!”

Rob Boekelaar – projectleider S@m social intranet/ schooldirecteur