Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Eela: Samen met de medewerkers een nieuwe visie op communicatie ontwikkelen

Gemeenten,Overheid & publieke organisaties,

Samen met de medewerkers ontwikkelden we een nieuwe visie op en strategie voor communicatie.  Daarnaast werkten we de verdeling van communicatierollen uit.

De vraag van ELAA

Elaa verbindt, verbetert en versterkt de samenhang en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Amsterdam en Almere. De zomer van 2016 was hét moment voor 1ste Lijn Amsterdam om hun interne en externe communicatie onder de loep te nemen. Het was tijd om een actuele communicatiestrategie te ontwikkelen. Ook vanwege de fusie eind 2017 met ROSAlmere tot één organisatie, Elaa. Hierbij stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe draagt communicatie bij aan de doelen van Elaa?
  • Welke communicatievormen dragen bij aan het behalen van deze doelen?
  • Hoe kan de communicatie binnen Elaa het beste georganiseerd worden?

Onze aanpak

In enkele werksessies zijn we gekomen tot een nieuwe communicatiestrategie. In deze werksessies zijn we gekomen tot:

  • een inventarisatie van de status quo,
  • visie op communicatie,
  • doelgroepen analyse
  • ‘Doel Inspanningen Netwerk’ (om te bepalen welke communicatieactiviteiten en -doelen het beste bijdragen aan de organisatiedoelen van Elaa)
  • rolverdeling.

Deze elementen vormden samen de basis voor de strategie. Vervolgens werden deze elementen doorvertaald in een helder, pragmatisch plan. Door de medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van de communicatiestrategie, werd het plan iets van de hele organisatie en niet alleen de projectgroep.