Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Interne Communicatietrends 2024

10 december 2023

Het nieuwe communicatiejaar is alweer in aantocht. Wat zijn de interne communicatietrends voor 2024? Wat zien we in de sterren? Voor 2024 zien we in eerste instantie vooral technische trends. De ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel, dat het bijna onmogelijk te voorspellen is waar we volgend jaar rond deze tijd staan. Daar begin ik mee. Maar er zijn ook sociale trends waar we in ons vak rekening mee moeten houden. Hier een voorproefje.

De technische trends:

  • ChatGPT: de A.I. schrijfhulp
  • ChatGPT: Agent voor het vindbaar maken informatie.
  • Microsoft Co-pilot: voor het integreren van informatie
  • HeyGen – A.I. voor video- en beeldcreatie
  • Kanaalstrategie: wat vind-je waar?

Sociale trends:

  • Diversiteit, inclusie, gelijkheid en waarden
  • Gen Z komt eraan
  • Leiderschapscommunicatie

En voor de afdeling:

  • Sterkere positionering van de afdeling
  • Werken vanuit leidende principes

 

Technisch

ChatGPT: de A.I. schrijfhulp

We kunnen er niet omheen. ChatGPT (en concurrent Google Bard) is helemaal doorgebroken als hulp bij het schrijven van teksten. Soms als brainstorm-hulpmiddel om ideeën op te doen. Soms om ingewikkelde teksten begrijpelijk te maken. Maar ook om standaard stukken tekst voor te produceren. Tot mijn vreugde zie ik dat veel communicatieprofessionals ermee experimenteren en het ook in de praktijk toepassen.

Natuurlijk blijft er behoefte aan goede originele tekstschrijvers. Maar onze rol verandert. Als communicatieprofs zullen we in 2024 voor moeten lopen, zodat we anderen kunnen helpen hoe ze ChatGPT in kunnen zetten door het gebruik van de juiste prompts. 

ChatGPT: Agent voor het vindbaar maken informatie.

ChatGPT gaat ons niet alleen helpen met tekst, maar ook met het vindbaar maken van informatie. We gaan van het gebruiken van een zoekbalk naar de inzet van A.I. Alle informatie van bijvoorbeeld HR-handboeken kan in een systeem worden gezet, waardoor medewerkers via een ChatGPT-agent vragen kunnen stellen. Dat maakt de indeling van intranetten heel anders. Dat gaan we in 2024 zeker merken.

Microsoft Copilot: voor het integreren van informatie

En in de informatieverwerking gebeurt nog meer. Grote organisaties krijgen toegang tot Microsoft Copilot voor 30 dollar per maand per medewerker. Copilot maakt het mogelijk om op basis van grote hoeveelheden data vanuit E-mail, OneDrive, SharePoint, documenten en vergaderingen werk uit handen te nemen. Bijvoorbeeld: vraag Copilot om aan de hand van vergadernotities een projectplan in Word te maken. Copilot zoekt en vindt dan informatie in SharePoint Online en OneDrive om het gevraagde document te maken.

HeyGen – A.I. voor video- en beeldcreatie

A.I wordt steeds meer gebruikt voor het maken of bewerken van foto’s. Waar we in 2023 dit voorzichtig zijn gaan proberen, is het nu een standaard optie in de vormgevingssoftware zoals Adobe en Canva. Met de komst van A.I.-hulpmiddelen als bijvoorbeeld HeyGen kunnen sprekers in video’s opeens allerlei talen spreken. Een geweldige uitkomst voor internationale bedrijven die de afstanden tussen vestigingen willen verkleinen. Barrières in taal en cultuur worden makkelijker overwonnen voor betere internationale samenwerking en begrip.

Rond A.I. speelt natuurlijk nog veel op het gebied van privacy en auteursrecht. Maar op termijn gaan al deze nieuwe A.I. instrumenten een werkrevolutie creëren. Deze nieuwe technisch industriële revolutie geeft het werk van veel beleidsmensen en adviseurs een wezenlijk andere invulling.

voorbeeld vertalen van videos Heygen. Voorbeeld interne communicatietrends
Een voorbeeld van het gebruik van Heygen. De presentator, Jon Finger, spreekt nu opeens Frans en Duits, en zijn lippen bewegen synchroon.

Kanaalstrategie: wat vinden we waar?

Maar er is meer dan A.I. . Binnen organisaties zijn, naast A.I. steeds meer communicatiemiddelen beschikbaar die bijna hetzelfde kunnen. MS Teams, SharePoint, HR-apps en intranet overlappen elkaar.  Dat levert keuzestress op. We zien steeds meer organisaties actief bezig een nieuwe kanaalstrategie op te stellen. Hiermee wordt duidelijk welk kanaal de voorkeur heeft voor welk communicatiedoel en welk soort informatie. Het IC-canvas biedt daarvoor een goed vertrekpunt.

Sociaal

Diversiteit, inclusie, gelijkheid en de waarden

Als leidinggevende in een organisatie – vooral na verkiezingen waarbij de winnende partij standpunten heeft die zorgen veroorzaken onder medewerkers – is het belangrijk om een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te behouden. Het is essentieel om begrip te tonen voor de zorgen van medewerkers, ongeacht hun politieke voorkeur, en ervoor te zorgen dat de organisatie een veilige en ondersteunende plek blijft voor iedereen.

Juist nu zullen deze organisaties aantonen dat D&I geen modegrip is, maar in de genen van de organisatie zit. Nu is het tijd om kernwaarden als inclusie waar te maken. Want met die kernwaarde heb je de kans om niet-inclusief en sociaal onveilig gedrag aan te pakken. Het is een tijd waarin waarden niet loze woorden moeten zijn, maar echt doorvertaald worden in alle onderdelen van de organisatie.

Leestip: Stop het zwijgen, van Frank Peters en Karin Bosman.

Gen Z komt eraan

De volgende generatie komt eraan. Na de millenials krijgen we Generatie Z; jongeren geboren tussen 1995 en 2010. Die vragen weer een andere communicatiestijl. Gen Z vereist een verschuiving naar digitale, transparante, visuele en flexibele interne communicatiestrategieën om effectief te kunnen communiceren en de betrokkenheid van deze generatie te waarborgen. De snelste manier om hierop in te spelen: neem ‘Gen Z-ers’ aan op de afdeling. En nog mooier, laat een junior-directielid van Gen Z meedraaien in de directie. Dan weet je meteen hoe zij denken.

Leiderschapscommunicatie

Steeds meer afdelingen communicatie nemen een rol in leiderschapscommunicatie. Ze ondersteunen niet alleen de top, maar helpen ook teamleiders in hun rol. Daarbij nemen zij geen communicatietaken van die leidinggevenden over, maar helpen ze de teamleiders met trainingen, coaching en toolkits. Als basisvaardigheid, maar ook bij specifieke verandertrajecten. Hiermee vullen ze een gat dat HR vaak laat liggen.

Communicatiefunctie

Sterkere positioneren afdeling communicatie

Afdelingen communicatie durven steeds vaker NEE te zeggen. Niet omdat ze geen zin hebben, maar omdat ze weten waar ze WEL van zijn. En dat is mooi. Dat getuigt van kracht. Ze hebben het gesprek met de organisatie welke inhoudelijke thema’s belangrijk zijn en zetten daar menskracht en budget op in. En ze waaien niet meer met alle winden mee. Aan de hand van een goede inventarisatie bij de organisatie worden de grote veranderthema’s voor het komend jaar vastgesteld. En als er veel veranderingen plaatsvinden wordt bepaald waar de afdeling communicatie als adviseur een rol speelt, en waar de veranderaars meer op afstand worden ondersteund.  Onderscheid maken tussen A (prioriteit), B (we klankborden) en C (we stellen hulpmiddelen beschikbaar) -veranderingen helpt. Voor wie daar nog tips wil: lees ‘Communiceren met focus van Renate Verloop en Aart Paardekooper. en Fanstrategie van Wil Michels

Werken vanuit leidende principes

Waar ik natuurlijk blij van word, is dat steeds meer afdelingen communicatie niet alleen nadenken over losse communicatieplannen, maar juist uitzoomen. Ze bespreken de leidende principes of uitgangspunten voor interne communicatie. Principes die ook voor anderen dan communicatieprofs bruikbaar zijn. Dat is fijn. Zeker als ze dat verwerken in een IC canvas. Dat helpt hen ook om tijdig vast te stellen welke veranderthema’s er de komende jaren centraal gaan staan. (Lees hier meer over het IC canvas)

het interne communicatie canvas

 

Investeert jouw afdeling al op deze trends? Of zien jullie nog andere dingen gebeuren? Laat me weten!

 

Huib Koeleman