Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

In negen stappen naar een corporate story

22 januari 2023 Leestijd: 3 minuten

Waarom een corporate story

Steeds meer organisaties hebben een corporate story, organisatieverhaal of narrative. In deze story wordt ‘het wezen’ van de organisatie neergezet. Een belangrijke factor om betrokkenheid en verbinding van medewerkers te versterken. Het gaat daarbij om de lange lijn en niet om het korte termijn actieplan. Door goed na te denken over het verhaal van de organisatie en over de gemeenschappelijke kernwaarden, kun je meer eenheid ontwikkelen en uitstralen. Zeker voor organisaties die zijn ontstaan uit een fusie is dat belangrijk. Met de story geef je mensen een inkijkje in wat je doet, hoe je dat doet en vooral, waarom je dat doet. De crux zit hem in dat ‘waarom’. Er is dus een directe relatie tussen de story en de kernwaarden. De corporate story heeft daarmee een veel langere houdbaarheid dan een ‘veranderverhaal’. En is uitgebreider dan een BHAG.

Negen stappen naar een corporate story

Er zijn verschillende stappen die je kunt volgen om een corporate story te ontwikkelen.

1. Doelstellingen en publiek bepalen:

Bepaal eerst wie je wilt bereiken met je verhaal en welke boodschap je wilt overbrengen. Is het vooral voor de eigen mensen, of ook voor externe doelgroepen? En geef aan hoe het proces gaat lopen en hoe en wanneer mensen bij kunnen dragen.

2. Verzamel informatie:

Verzamel informatie over je organisatie, zoals de geschiedenis, de missie, de visie, de waarden en de belangrijkste prestaties. Ga gesprekken aan en haal ook verhalen op. Welke verhalen leven er in de organisatie die worden doorverteld? Hoe is het bedrijf gestart? Hoe is het gaan groeien? Wat waren belangrijke momenten en prestaties in het verleden? Welke moeilijkheden zijn overwonnen? Sta ook stil bij de waarden van de organisatie, zoals de kernwaarden, de principes en de missie. En bespreek hoe die in de praktijk worden toegepast.

3. Analyseer de informatie:

Maak een analyse van de verzamelde informatie en kijk welke elementen van het verhaal van het bedrijf het meest relevant en interessant zijn voor je publiek.

4. Zet de structuur op

Bedenk een structuur voor je verhaal, zoals een inleiding, een middenstuk en een slot. Denk daarbij aan de opbouw van sprookjes

  • Het begint met ‘Er was eens’.
  • Er is een held of heldin in het verhaal, De persoon waar we ons mee kunnen identificeren.
  • Dan komt er een slechterik of een onverwachte gebeurtenis.
  • De held of heldin gaat de strijd aan.
  • De strijd met de slechterik wordt gewonnen.
  • De held of heldin leefde nog lang en gelukkig.
5. Schrijf het verhaal:

Schrijf het verhaal op een heldere, aansprekende en overtuigende manier. Maak het verhaal persoonlijk door anekdotes, voorbeelden en getuigenissen te gebruiken. Dit maakt het verhaal levendiger en gemakkelijker om te begrijpen. Denk ook aan beeld met een praatplaat of een infographic.

6. Test het verhaal:

Test het verhaal bij een aantal medewerkers of andere stakeholders om te zien of het aansluit bij de doelstellingen en boodschap.

7. Geef trainingen storytelling.

Zorg dat mensen het verhaal op hun eigen manier kunnen vertellen.

8. Communiceer het verhaal op verschillende manieren:

Zorg ervoor dat je verhaal op een consistente manier wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld via interne communicatiekanalen, presentaties en video’s.

9. Evaluatie:

Evalueer de effectiviteit van de verhaalcommunicatie en pas eventueel aan waar nodig.

In de 2023 editie van mijn boek ‘Interne Communicatie’, die 1 maart verschijnt, komt de rol van de corporate story uitgebreider aan bod.

Huib Koeleman

 

Lees ook:

Hendriks, T. en A. Schutte (2013). Corporate Stories, Verwoorden, vertellen en verankeren
Hillesum, P & A. Franssen (2016) True Storytelling, Geloofwaardigheid als marketingtool

mede geinspireerd door Chat GPT, lees hier meer.