Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Veranderkleur wit: blanco kijken

Voorbeeld veranderkleur wit: kennis delen

Binnen de organisatie wil men kennismanagement stimuleren. Iedereen wordt gestimuleerd te werken aan het verdelen en gebruiken van kennis. Er zijn geen kaders vastgesteld hoe die kennis gemanaged moet worden. Alle initiatieven en ideeën zijn bruikbaar. De procesbegeleider steekt vooral energie in het weghalen van barrières om initiatieven succesvol te laten zijn. Zo blijken er initiatieven te ontstaan bij afdelingen die niet als vernieuwend bekend stonden.

Essentie van wit veranderen

Mensen zullen veranderen als je:

  • uitgaat van hun wil;
  • de eigen energie van hen aan bod laat komen;
  • eventuele blokkades wegneemt.

Wie communiceert bij veranderkleur wit

Wie er iets te zeggen heeft.

Taalgebruik bij een witte verandering

veranderkleur wit

Wat communiceren we bij veranderkleur wit

Aan de ene kant worden feiten beschikbaar gesteld, zodat iedereen zijn of haar eigen conclusies kan trekken. Aan de andere kant is er behoefte aan verhalen en sprookjes die als metafoor zichtbaar maken hoe we met elkaar omgaan.

Verandering bestaat in belangrijke mate uit het herdefiniëren van referentiekaders waardoor men dezelfde werkelijkheid met andere ogen gaat waarnemen. De kern van communicatie in witdrukveranderingen is dat mensen in de organisatie interactie en dialoog met elkaar aangaan waardoor zij in een gezamenlijk proces, maar ook ieder voor zich, betekenis geven en herdefiniëren.

Hoe communiceren we

Een start van het witte proces kan een toneelstuk zijn waarin professionele spelers aan de medewerkers duidelijk maken hoe men nu met kennismanagement omgaat. Naar aanleiding van dit toneelstuk kan de discussie starten over de wijze waarop nu kennis wordt gedeeld en gebruikt en hoe dat eigenlijk zou kunnen. Vervolgens worden medewerkers gestimuleerd om in kleine groepen te bespreken welke barrières zij zelf ervaren om beter met kennis om te gaan.

Andere vormen

Helden creëren, zoek-conferenties, brainstormsessies, corporate story

Wanneer communiceren we

Bij veranderkleur wit communiceren we als er behoefte aan is.