Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Veranderkleur geel: machtsbalans en polderen

Voorbeeld veranderkleur geel: fusie in de nutssector

In de nutssector vinden momenteel veel veranderingen plaats. De markten worden geliberaliseerd waarbij de klant (zowel bedrijven als consumenten) zelf mag beslissen van wie hij de nutsproducten in de toekomst gaat afnemen. Reden voor twee directies van grote nutsbedrijven om met elkaar te gaan praten over een mogelijke vorm van samenwerking. Beide directies komen elkaar tegen in Londen tijdens een belangrijk symposium over ontwikkelingen in de nutssector. Het klikt.

Essentie van veranderkleur geel

Mensen zullen veranderen als je:

  • belangen bij elkaar kunt brengen;
  • ze kunt dwingen tot het innemen van bepaalde standpunten;
  • win-winsituaties kunt creëren.

Wie communiceert

De opinieleiders en beslissers in de organisatie zijn in eerste instantie de belangrijkste communicatoren

Taalgebruik bij veranderkleur geel

veranderkleur geel begrippen

Wat communiceren we

Bij gele veranderingen wordt top-down gecommuniceerd over de verandernoodzaak en het proces dat daarvoor in gang wordt gezet. Opinieleiders binnen de organisatie (of in dit geval, van beide fuserende organisaties) communiceren onderling om de lijnen van de verandering uit te zetten.

Hoe communiceren we

Van belang is het hanteren van kaders en spelregels en de keuze van spelers (wie mag meepraten?). Besloten wordt om vanuit beide organisaties ‘verkenners’ aan te wijzen die gaan aftasten welke vormen van samenwerking op termijn mogelijk zijn. Men denkt in eerste instantie aan samenwerking tussen delen van het facilitair bedrijf. Als de verkenners potentie zien in een samenwerking zullen werkgroepen met een stuurgroep worden ingesteld om de samenwerkingsideeën verder uit te werken. De stuurgroep zal een nieuwe visie op het nutsbedrijf ontwikkelen, terwijl de werkgroepen ieder die visie zullen uitwerken voor hun eigen onderdeel, bijvoorbeeld infrastructuur of HRM.

Debatten kunnen face-to-face en door middel van versnellingskamers plaatsvinden. Mensen die niet bij de opinieleiders horen, kunnen bevraagd worden via online panels, discussies op intranet en surveys.

Nadat de grote lijnen van beleid door een ‘inner circle’ zijn vastgesteld, wordt hard gewerkt aan het krijgen van draagvlak in de gehele organisatie. Deze tweede fase is ook op een gele wijze in te vullen. Medewerkers worden dan betrokken om het geformuleerde beleid verder uit te werken voor hun eigen afdeling of nog concreter, voor hun eigen taak.

Andere vormen

Groepsdiscussies, zoek-conferenties, praatplaten

Wanneer communiceren we

In het begin met de voorhoede, later breed in de organisatie. Precieze timing is bij veranderkleur geel lastig, want die hangt sterk van ‘het moment’ af.