Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Veranderkleur blauw: een rationeel proces

Voorbeeld veranderkleur blauw: nieuwbouw

Het bedrijf was zo gegroeid dat het toe was aan een nieuw kantoor. Na afweging van verschillende opties werd gekozen voor nieuwbouw, waarbij het eigendom van het pand bij een belegger is komen te liggen. Het managementteam formuleert een duidelijke visie op de nieuwbouw. Het dient niet alleen de identiteit van de organisatie uit te stralen, maar ook geschikt te zijn voor nieuwe wijzen van werken in informele netwerken. De visie wordt vertaald in een programma van eisen, met bijbehorende planning, projectorganisatie en budget. Het nieuwe pand wordt vlak voor het kerstreces op het geplande tijdstip opgeleverd met een budgetoverschrijding van 10%.

Essentie van veranderkleur blauw

Mensen zullen veranderen als je:

  • van tevoren duidelijk een doel formuleert;
  • een goed stappenplan maakt en de stappen monitort;
  • alles stabiel houdt en complexiteit reduceert.

Wie communiceert

De directie, ondersteund door vak-deskundigen. In dit geval de architect en de voorzitter van het projectteam.

Taalgebruik bij veranderkleur blauw

veranderkleur blauw begrippen

Wat communiceren we

Eerst wordt nut en noodzaak van de verhuizing duidelijk gemaakt. En waarom nieuwbouw voor deze organisatie de beste keuze is. Bij meer open bedrijven wordt deze keuze eventueel cijfermatig onderbouwd.

Hoe communiceren we

In de reguliere media in eerste instantie veel aandacht schenken aan de redenen waarom een verhuizing noodzakelijk is en waarom de directie heeft gekozen voor nieuwbouw.

Na afronding van elke projectfase ontvangen de medewerkers een digitale nieuwsbrief met de voortgang van het nieuwbouwproject.

Bij het slaan van de eerste paal worden alle medewerkers uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Iedereen krijgt een brochure met artist-impressions van het nieuwe gebouw. In de hal staat een maquette. Nieuwe edities van de nieuwsbrief zijn voorzien van foto’s van de voortgang van de nieuwbouw.

Als het gebouw bijna wordt opgeleverd komen in de hal van het oude gebouw modelopstellingen te staan van de inrichting van het nieuwe kantoor. Als het bouwveilig is worden in kleine groepjes excursies naar het nieuwe gebouw georganiseerd. In deze periode zijn voor kleine groepen medewerkers bijeenkomsten waarin zij worden voorgelicht over het fenomeen ‘informeel netwerken’.

Andere vormen

Symposia, posters, projectstijl

Wanneer communiceren we

De blauwe verandering is zeer projectmatig, met voorspelbare projectfasen. Communicatie vindt steeds plaats bij de overgang naar de volgende fase.