Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Veranderkleur rood: de wortel en de stok

Voorbeeld veranderkleur rood: bevorderen van kennis delen

In de organisatie is sinds een jaar een sociaal intranet actief waarop ook de mogelijkheden voor het delen van kennis worden geboden. In de praktijk wordt nog weinig van de mogelijkheid van kennis delen gebruikgemaakt. Men blijkt wel geïnteresseerd te zijn in beschikbare kennis, maar men heeft nog moeite om zelf kennis voor anderen beschikbaar te stellen. In de praktijk wordt het bezit van kennis als machtsfactor gezien.

Essentie van veranderkleur rood

Bij rode veranderingen zit vaak een link naar HRM (of P&O) omdat belonen een belangrijke factor is bij deze veranderingen. Hiernaast spelen direct leidinggevenden een belangrijke rol.
Het is zinvol om managers en teamleiders uit te nodigen voor informatie en trainingsbijeenkomsten waarin zij de kans krijgen om te oefenen met beoordelings- en functioneringsgesprekken. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de wijze waarop de medewerkers worden aangesproken op de mate waarin zij kennis delen.

Wie communiceert

De direct leidinggevende en HR.

Taalgebruik bij veranderkleur rood

veranderkleur rood begrippen

Wat communiceren we

What’s in it for me. In de rode aanpak is het stimuleren van gewenst gedrag door beloning en bijsturing van belang. Iedereen zal daarom op de hoogte moeten worden gesteld van de nieuwe normen ten aanzien van het delen van kennis en het gebruik van intranet.

Hoe communiceren we

In groepsgesprekken komen medewerkers erachter dat ze te veel hun kennis vast wilden houden. Het managementteam kiest in overleg met de afdeling P&O voor een aanpak, waarbij mensen die zichtbaar kennis delen hiervoor in hun jaargesprekken worden beloond. In het elektronische smoelenboek komen verschillende niveaus beschikbaar: van praktische persoonsgegevens tot specialismen. Medewerkers vullen zelf hun eigen informatie in. Men heeft alleen toegang tot diepere niveaus van collega’s, als men zelf ook die diepere niveaus heeft aangeleverd: het ‘voor wat hoort wat’-principe.

Eventueel zou aan het begin van deze verandering een feestelijke bijeenkomst georganiseerd kunnen worden waar iedereen op een leuke manier wordt gewezen op het belang van kennis delen en linken. “The missing link”

Andere vormen

FAQ’s, twee-gesprekken, whiteboard animation

Wanneer communiceren we

Bij de rode verandering is, na de introductie, sprake van een continu gesprek.