Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Veranderkleur groen: veranderen door te leren

Voorbeeld veranderkleur groen: bevorderen synergie

Binnen de organisatie werd hard gewerkt. Nadeel was dat ieder voor zichzelf bezig was. Er ontstonden steeds meer eilandjes die autonoom werkten. Als men de eigen taak af had, gooide men het resultaat ‘over het muurtje’. De volgende afdeling moest maar zien wat zij ermee deed. In eerste instantie wilde het management met behulp van een extern bureau een Business Proces Redesign (BPR)-operatie starten om het werkproces sneller en logischer te maken. Uiteindelijk koos men voor een leer-aanpak met een spelsimulatie.

Essentie van groen veranderen

Mensen zullen veranderen als je:

  • ze bewust maakt van nieuwe zienswijzen;
  • ze kunt motiveren om te leren;
  • gezamenlijke leersituaties kunt creëren.

Wie communiceert

In eerste instantie initiatiefnemers van het leren. Dat kan de leiding zijn, maar ook anderen in de organisatie kunnen het proces starten, zoals informele leiders. En zijn collega’s die al hebben geleerd en het geleerde willen delen met anderen belangrijke communicatoren.

Taalgebruik bij veranderkleur groen

veranderkleur groen

Wat communiceren we

Eerst zal men in de organisatie er bewust van moeten worden dat de situatie is ontstaan door het ontbreken van gedrag. Gedrag dat kan worden geleerd.

Communicatie speelt vervolgens een faciliterende rol door mensen uit te nodigen om te leren. Uitnodigen heeft hierbij twee betekenissen.

Ten eerste de praktische betekenis, zodat mensen weten wanneer ze waar welke bijeenkomst of cursus kunnen volgen. Ten tweede de enthousiasmerende betekenis; dat mensen bereid zijn om aan een leerproces deel te nemen. Als het leerproces in groepen gaat, zoals bij dit eilandenrijk, en niet iedereen gelijk aan de beurt is, kan het helpen mystiek te creëren. Groepen collega’s die al op cursus zijn geweest vertellen wel hoe ze de cursus hebben ervaren, maar zeggen niets over de inhoud van de cursus. Want als ze dat laatste doen, is het leer-effect voor anderen wellicht minder.

Hoe communiceren we

Van onbewust/onbekwaam (men kan iets niet, maar men is zich er ook niet van bewust, dus je mist niets) naar bewust/onbekwaam gaan (men realiseert zich dat men iets niet kan). Communicatie kan hierbij helpen door mensen te confronteren of te spiegelen met bestaand ineffectief gedrag.

Vervolgens worden medewerkers van verschillende afdelingen via een app uitgenodigd om deel te nemen aan een spelsimulatie. Hierin werd de bestaande situatie in uitvergrote vorm nagespeeld. Tijdens de nabespreking werden de ervaringen uitgewisseld. Centraal hierbij stonden twee vragen: hoe kwam men tot de voorstellen voor verandering, en in hoeverre was de situatie vergelijkbaar met de dagelijkse praktijk. Face-to-face communicatie staat hierbij centraal, ondersteund door persoonlijke score-kaarten, happy walls waar ervaringen worden gedeeld en dergelijke.

Na afloop van de simulatie werden de deelnemers betrokken in het formuleren en inleren van nieuwe wijzen van werken op de werkplek. Ook hierbij werd gebruikgemaakt van simulaties, in combinatie met persoonlijke coaching. Om afscheid van ‘oud’ gedrag te symboliseren kan een museum van oud gedrag worden ingericht, waar elke leergroep een symbolisch voorwerp mag plaatsen.

Andere vormen bij veranderkleur groen

Educatief webinar, whiteboard animation

Wanneer communiceren we

In de verschillende leerfasen. Breder als men van onbewust/onbekwaam naar bewust/onbekwaam gaat. En vervolgens tijdens het leerproces zelf