Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Defensie verandercommunicatie: vertrouwen herstellen

Overheid & publieke organisaties,

Vraag

Na decennia van bezuinigingen is er weer toekomstperspectief voor Defensie. In de Defensienota van 2018 staan veel initiatieven om te investeren in mensen, middelen en de manier van werken. Zowel intern als, steeds meer, met externe partijen. De organisatie moet veranderen om ‘Adaptief’ en ‘Robuust én Wendbaar’ te zijn. Om alle initiatieven en veranderingen te laten slagen, is er voor de organisatie een vernieuwde, steviger vertrouwensbasis nodig. Defensie zocht een bureau dat kan helpen de verandercommunicatie te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De Directie Communicatie selecteerde een tandem: collega-bureau EMMA samen met Orange Otters.

Bouwen aan vertrouwen in alle verbeterinitiatieven

Aanpak

Verandercommunicatie bij Defensie, bouwen aan vertrouwen, wat is daarbij belangrijk en waar begin je? Om die vragen te beantwoorden begonnen we het project met het definiëren van de kaders, samen met commandanten en communicatieprofessionals van de verschillende onderdelen. Vervolgens hebben we een aanpak ontwikkeld. Die begint met de begeleiding bij 15 veranderinitiatieven, onder meer via luistersessies met medewerkers en een gezamenlijk opgesteld communicatieactieplan. De opgedane ervaringen en inzichten gebruiken we voor en door de hele organisatie om van te leren en om de verandercommunicatie in het algemeen te verbeteren.  De uitvoering van deze activiteiten loopt nu.

Resultaat

De opgedane inzichten worden regelmatig gedeeld met bewindvoerders, commandanten en communicatieprofessionals van de verschillende onderdelen. De communicatieactieplannen voor de verschillende veranderinitiatieven worden direct in praktijk gebracht. Het bouwen aan vertrouwen vergt lange adem en zichtbare veranderingen.