Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Hackathon Omgevingswet brengt slimme digitale oplossingen

2 november 2017

Gemeente Amsterdam organiseerde in september de Hackathon Omgevingswet 2019. De inzet van digitale middelen gaat bij deze nieuwe Omgevingswet een belangrijke rol spelen. Een hackathon blijkt een mooi instrument te zijn om te onderzoeken en de digitalisering concreet te maken. Ik was onderdeel van de organisatie en deel graag mijn ervaring hierover. Weet je nog niet wat een hackathon is en waarom je die zou geven? Lees dan eerst mijn vorige blog Hackathon om digitale transformatie op gang te brengen.

De Omgevingswet

Nederlandse gemeenten staan voor een grote uitdaging met de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet bundelt bestaande wetgeving en regels op het gebied van bouwen, wonen, infra en leefomgeving van 26 wetten naar 1. Het is de grootste stelselwijziging van de afgelopen 100 jaar en een digitale transformatie voor overheden. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat iedereen, zowel burgers als overheden, een gelijke informatiepositie krijgt.

Opzet van de hackathon

66 deelnemers, 12 teams, 2 uitdagingen, 1 toffe locatie en 36 uur om slimme digitale oplossingen te maken voor buurtparticipatie en vergunningsaanvraag in de openbare ruimte. Dat is in het kort de Hackathon Omgevingswet. Het was een energiek en inspirerend evenement voor deelnemers en de gemeente. De waardevolle ideeën krijgen de kans om ook echt in gebruik genomen te worden.

Deze twee uitdagingen stonden centraal:

  1. Help Amsterdammers bij het digitaal zoeken en vinden van informatie over op wat wel en wat niet mag in de openbare ruimte
  2. Help Amsterdammers beter en tijdig hun belangen af te stemmen

Bekijk deze video voor een goede sfeerimpressie.

36 uur denken, keuzes maken, strepen, programmeren en vertellen

De deelnemers hebben 36 uur lang hard gewerkt. Na de briefing op dag 1 over de uitdaging van de omgevingswet en de case van brouwerij Poesiat & Kater zijn de teams flink gaan brainstormen. De ervaringsdeskundigen werd het hemd van het lijf gevraagd. Waar zit precies de pijn als je een vergunning wilt aanvragen voor het starten van een horecaonderneming? Waar zijn de processen nu niet optimaal? Wat is oplosbaar? Welke databronnen kunnen we gebruiken? Enkele teams hadden vooraf al een idee, andere teams kenden elkaar niet en zijn met elkaar in het diepe gesprongen. Soms stokte het wat, maar door de prachtige locatie, lekker eten, doorzettingsvermogen en het samen zijn, kwamen er mooie dingen boven.

De die-hards hebben 36 uur lang doorgewerkt zonder slaap. De wil om met het beste idee te komen en de uitdaging hield ze wel wakker. Had je wel behoefte aan slaap dan was er ruimte genoeg in de Undercurrent op de NDSM werf. De volgende ochtend waren de stoelmassage en “deskcercise” een goede opwarmer voor de laatste dag.

13 pitches, 3 winnaars en 100% inspiratie

10 werkende prototypes plus 3 concepten zijn gepitcht aan de jury op zaterdag. De jury bestond uit Marc Crooijmans (stedelijk directeur Dienstverlening en Informatie), Dick de Maa directeur Informatievoorzieng ruimte en economie), Sjoukje Alta (stadsdeelsecretaris Oost), Jos Maessen (directeur Dienstverlening) en de twee initiatiefnemers van de brouwerij Justus Vermeulen en Jorn Stouten. Zij hebben voor aanvang van de pitches per team een demonstratie gekregen. Vervolgens mocht ieder team in 3 minuten hun idee pitchen. Dat bleek een pittige uitdaging. In voorbereiding hadden zij in de ochtend een pitchtraining gevolgd om hun verhaal goed neer te kunnen zetten. De jury had een flinke kluif om de winnaars te kiezen. Maar het was gelukt en ze waren positief verrast door alle output.

Samen verder

Op donderdag 5 oktober hebben 5 teams hun ideeën gepresenteerd in de meetup van het DataLab Amsterdam. Mooi om te zien hoe de ideeën steeds verder vorm krijgen. De 3 winnaars staan op 16 november op het podium voor de top van gemeente Amsterdam. Dit is voor hen de kans om nog meer mensen te overtuigen van de slimme oplossingen. Ondertussen zijn er ook gesprekken gaande over wat er nu al verder uitgewerkt kan worden in een pilot. De insteek van de hackathon was om elkaar te inspireren en nieuwe contacten en samenwerkingen voor elkaar te krijgen. De conclusie is dat de buitenwereld naar binnen halen mooie dingen oplevert. Nu samen verder aan de vele uitdagingen die nog komen met de Omgevingswet.

Meer innovatie

In 2017 vonden verschillende al andere initiatieven rondom innovatie en de Omgevingswet plaats. Initiate (een programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) organiseert op 10 november een Innovatie Recap & follow-up. Een matchmaking event om de deelnemers van de hackathons en geïnteresseerden bij elkaar te brengen. Wil je ook een keer een hackathon meemaken? Als je googlet vind je genoeg mogelijkheden en weet dat je geen programmeur hoeft te zijn om mee te kunnen doen.

Nieuwsgierig naar de 3 winnende pitches?

No 1: “Slimme aanvraag. Vandaag” van Coders’co wint

Leer van de ervaringen van eerdere aanvragen. Aanvragers en de vergunningverlener krijgen tijdens de aanvraagprocedure feedback en tips over veelvoorkomende fouten. Gebruik de enorme verzameling aan vergunningsaanvragen en bestaande kennis bij de gemeente. Door een slimme combinatie van bewezen ‘machine learning’ technieken zorgt Slimme aanvraag. Vandaag voor voorbeelden en tips. Deze ontvangt de aanvrager of behandelaar precies op het juiste moment in de dialoog tussen gemeente en aanvrager.

No 2: Team Oostpoort deelt OmniMap

Team Oostpoort heeft een platform gebouwd waarmee de Gemeente Amsterdam in co-creatie met de markt innovatieve oplossingen kan bouwen. Het platform ontsluit de informatiebronnen én de dienstverlening van de gemeente Amsterdam en maakt dit op een uniforme manier toegankelijk. De gemeente kan zich hierdoor richten op belangrijke zaken,  zoals het accuraat houden van de data, het stellen van juridische kaders en het bewaken van privacy. De innovatie aan de voorkant wordt aan de markt overgelaten die beter geëquipeerd is om in te spelen op sociale en technologische ontwikkelingen. Hun demo belicht de oplossing vanuit drie perspectieven: de initiatiefnemer, de belanghebbende en de behandelaar.

De zoektocht van de initiatiefnemer start op Funda, waar ze drie knoppen aan hebben toegevoegd. Geschiedenis (koppeling met stadsarchief), toekomst (welke bestemmingsplannen komen er?) en vergunning (koppelt naar website van gemeente Amsterdam waar je aanvraag kan doen). Via Funda wordt de vergunningaanvraag gestart waarna het platform de buurtparticipatie coördineert. De vergunningaanvraag komt samen met de resultaten van de buurtparticipatie binnen bij de behandelaar die de oplossing integraal kan afhandelen zonder de regie te verliezen over het proces, waarbij ook relevante ketenpartijen aangesloten zijn.

No 3: Team Sloterdijk bedenkt buurtparticipatie via Draagvlakkie

De digitale omgeving begeleidt de burger op een eenvoudige manier bij vergunningaanvragen en inspireert de aanvrager om iets extra’s te doen dat aansluit bij de omgevingsvisie. Ook hebben zij de app draagvlakkie bedacht waarin je jouw concept deelt met de buurt om te achterhalen hoe zij erover denken.  Op GoogleMaps geef je de locatie op. Je ziet direct eerdere aanvragen uit jouw buurt, die je eventueel kan overnemen. Ook zie je wat ergens wel en niet mag. De website stimuleert de initiatiefnemer vervolgens om iets extra’s te doen. Er is nagedacht over gamification. Burgers kunnen bij het ontwikkelen van hun initiatieven namelijk incentives ontvangen. Als zij bijdragen aan het behalen van doelstellingen die de omgevingsvisie stelt kan de initiatiefnemer bijvoorbeeld subsidie krijgen.

Lees ook: