Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Thuiswerken versus kantoor: lessen van Zoom en Amazon

16 augustus 2023 Leestijd: 5 minuten

In Nederland werkte in 2022 45 procent van de mensen gedeeltelijk thuis [1]. In veel organisaties is thuiswerken hiermee normaal geworden. Toch zijn er ook twijfels. Werkt het nu altijd? De discussie over thuiswerken versus werken op kantoor heeft een interessante wending genomen door de keuzes van techreuzen Zoom en Amazon. Deze bedrijven hebben nieuw beleid geïntroduceerd dat de moeite waard is om nader te bekijken.

Zoom’s oproep tot terugkeer naar Kantoor

Zoom, dat tijdens de pandemie uitgroeide tot hét platform voor virtuele vergaderingen, heeft de koers grondig gewijzigd. Zoom zei eerder dat iedereen thuis mocht werken, maar komt hierop terug. Het bedrijf heeft medewerkers opgeroepen om minstens twee dagen per week weer op kantoor te verschijnen (als je minder dan 80 km van kantoor woont). Het bedrijf benadrukt het belang van persoonlijke interacties en face-to-face communicatie. Hiermee geeft Zoom eigenlijk aan dat virtuele vergaderingen niet opwegen tegen de waarde van direct menselijk contact en teamwork. 

Hiermee geeft Zoom eigenlijk aan dat virtuele vergaderingen niet opwegen tegen de waarde van direct menselijk contact en teamwork.

Amazon’s vergelijkbare tegengeluid

Amazon heeft een vergelijkbaar standpunt ingenomen en moedigt werknemers aan meer tijd op kantoor door te brengen. Het bedrijf zal zelfs de activiteiten van werknemers monitoren en mogelijk consequenties verbinden als medewerkers onvoldoende tijd op kantoor zijn. Amazon gaat zelfs zo ver dat het bijhoudt hoe vaak werknemers vanuit verschillende locaties inloggen. Amazon verdedigt het nieuwe beleid met het uitgangspunt dat werken op kantoor productiviteit en samenwerking bevordert. De wijze waarop ze het aanpakken geeft wel het gevoel dat ze medewerkers die thuiswerken minder vertrouwen. 

Het belang van persoonlijk contact

Deze bedrijven geven aan dat directe interactie cruciaal is voor het delen van kennis en innovatie. Ze zeggen ook dat studies aantonen dat teams die geen persoonlijk contact hebben, veel meer tijd nodig hebben om taken af te maken. Innovatie lijkt vaak gestimuleerd te worden door spontane gesprekken, brainstormsessies en interacties. Dat is op zichzelf niet nieuw. Maar ze zijn tot de conclusie gekomen dat het echte contact lastig is te reproduceren in een volledig virtuele omgeving. Misschien waren ze te ver doorgeslagen.

Apple, Google en Microsoft: keuze voor flexibiliteit

Niet alle techgiganten gaan mee in deze verschuiving. Apple, Google en Microsoft hanteren een meer hybride aanpak. Deze bedrijven geven werknemers de vrijheid om zowel op kantoor als thuis te werken, met de nadruk op individuele voorkeuren. Ze erkennen dat werknemers verschillende omstandigheden hebben die van invloed zijn op hun werkstijl. Hierbij draait het om flexibiliteit en het bieden van keuzevrijheid om productief en comfortabel te werken. Deze lijn is ook bij veel (overheids-)organisaties te herkennen. 

De ontwikkeling van het kantoor als samenwerkingscentrum

De discussie past bij de ontwikkeling van de nieuwe de rol van het kantoor. Die wordt anders ingevuld. Kantoren krijgen een functie als centra voor ontmoeting en samenwerking. Organisaties ontwikkelen hun kantoren als plekken voor belangrijke persoonlijke ontmoetingen, intensieve werksessies en sociale evenementen. Dit benadrukt het belang van een evenwichtige combinatie van fysieke en virtuele interacties.

Innovatie lijkt vaak gestimuleerd te worden door spontane gesprekken, brainstormsessies en interacties.

Dat vraagt dan wel dat medewerkers naar die kantoren toekomen. In veel organisaties, ook buiten de techreuzen, vinden medewerkers thuiswerken eigenlijk wel fijn. Het scheelt reistijd, files en je wordt minder afgeleid. Ik ken aardig wat organisaties die intern campagnes zijn begonnen om mensen weer naar kantoor te lokken. Op vrijwillige basis, dat wel. In Nederland komen de meeste mensen op dinsdag en donderdag naar kantoor. Uit onderzoek van AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) blijkt dat werkgevers niet van plan zijn om medewerkers te verplichten op andere of op vaste dagen naar kantoor te komen.

De waarheid ligt in het midden

De kern van de discussie over hybride werken gaat om het evenwicht tussen thuiswerken en werken op kantoor. Voor de meeste medewerkers lijkt een combinatie van beide het meest effectief. Het vraagt ook iets van de stijl van leidinggeven. Loslaten, output sturing en vertrouwen zijn belangrijk.

Thuiswerken kan productiviteit stimuleren, maar fysieke aanwezigheid op kantoor blijft van essentieel belang voor persoonlijke interactie. Het helpt dan als teams afspreken om op dezelfde dag naar kantoor te komen, zodat er echt sprake is van een teamdag. Dat vraagt begrip voor de belangen van de medewerkers, maar ook voor het belang van het team en de organisatie.

Jeroen Busscher maakt een onderscheid in zes typen werk:

 1. Persoonlijke productie
  Werk dat we in ons eentje kunnen doen.
 2. Overleggen en afstemmen
  Dat gebeurt meestal in bila’s en vergaderingen. Omdat we vaak samenwerken is afstemmen nodig om te weten wie wat doet.
 3. Beslissen
  We moeten keuzes maken. Individueel, maar nog vaker als team. Dat kan prima in een Zoom- of MSTeams meeting
 4. Oplossingen verzinnen
  We kunnen steeds minder vaak op routine drijven. Dat vraagt om het verzinnen van oplossingen voor unieke vraagstukken. Dat kan met brainstormsessies en creatief denken. Dat vraagt om samenwerken met anderen. Soms gestructureerd, maar vaker nog spontaan. Het kan online, maar live werkt voor de meeste mensen beter.
 5. Leren
  Omdat de wereld waarin we werken steeds verandert, zullen we continu moeten leren. Leren kun je uit een boek. Maar leren in een organisatie doe je vaak met en van elkaar.
 6. Thuisvoelen
  Het kantoor is vaak een gemeenschap waarin we samen komen met collega’s en allerlei gewoontes ontwikkelen. Het is een sociale groep. En die groep is belangrijk om je thuis te kunnen voelen.

De eerste drie soorten werk kunnen prima thuis. De laatste drie kunnen beter op kantoor, waar je collega’s echt tegenkomt.

Communicatie en implementatie: ga het gesprek aan

Zoom en Amazon hebben de discussie over hybride werken weer geopend. De discussie is niet nieuw, maar komt uit een wat onverwachte hoek. Het belang van persoonlijk contact wordt weer eens benadrukt. Je kunt de keuzes van deze Amerikaanse techbedrijven niet een op een vertalen naar de Nederlandse situatie. Toch is men ook in Nederland op zoek naar een nieuw evenwicht. Welke keuze je als organisatie ook maakt: effectieve communicatie is essentieel bij deze transitie. Door middel van luistersessies, enquêtes en teambesprekingen kunnen de voorkeuren van medewerkers worden begrepen en geïntegreerd in de bedrijfsvisie. Duidelijke richtlijnen en ondersteuning zijn van belang voor succesvol hybride werken, waarbij de juiste faciliteiten beschikbaar zijn voor medewerkers die thuiswerken.

Huib Koeleman

 

Bronnen:

 • Huib Koeleman: Hybride werken begint bij het goede gesprek 
 • Michael meyer: Goed luisteren in een organisatie
 • Jeroen Busscher: Leidinggeven in de hybride organisatie. Resultaat en verbinding in tijden van (post-)corona
 • Volkskrant 8 aug 2023: Zoom roept personeel terug: werk en vergader niet (alleen maar) thuis, kom naar kantoor
 • nu.nl 16 aug 2023: Werkgevers willen personeel niet sturen in welke dagen ze wel op kantoor werken
 • Onderzoek hybride werken Arbo Balans 2022
 • tijd.be16 aug 2023: Leidt hybride werken tot minder productiviteit
 • nos.nl 8 aug 2023: Thuiswerkbedrijf Zoom haalt eigen personeel terug naar kantoor

[1] bron: Arbobalans 2022.