Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Orange Otters wordt Gouden Ottervriend bij Stichting Otteropvang

20 december 2017

Natuurlijk dragen wij een warm hart toe aan de otter. Wij zijn in 2017 Gouden Ottervriend geworden en steunen tot 2022 het werk van Stichting Otteropvang De RietNymf.

Ons bureau heet Orange Otters verandercommunicatie. We kozen die naam omdat we als communicatieadviseurs graag kleur en vrolijkheid brengen bij de organisaties waar we voor werken. Vandaar een naam met een sprekende kleur en een lief slim beestje erin. Het is overigens geen toeval dat we voor oranje hebben gekozen. Het is de veranderkleur die staat voor co-creatie, een aanpak die ons goed past.

Stichting Otteropvang De Rietnymf

Na een leerzame en goed verzorgde dag bij De Rietnymf weten we meer over otters. Echt lief kun je de in Nederland voorkomende landotters helaas niet noemen, maar slim en adaptief gelukkig wel. We zijn onder de indruk geraakt van de manier waarop Ingrid en Auke met natuureducatie en -beheer aan het werk waren. We steunden hun werk daarom graag.

Op vrijdag 27 mei 2022 zijn de laatste otters uit de otteropvang uitgezet en is er besloten geen nieuwe otters meer op te vangen bij De Rietnymf. De populatie is dusdanig dat een bijdrage van otters uit de opvang geen meerwaarde meer heeft. En daarmee is één van de doelstellingen behaald!

De stichting blijft bestaan en zich voor de veiligheid van de otters inzetten. Verder blijft het natuur- en educatiecentrum in de Groote Veenpolder in Zuid-Friesland bij het natuurgebied de Rottige Meente bestaan. Het blijft actief op ecologisch onderzoek. Zie ook de website: www.derietnymf.nl.