Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Met Carrie, Samantha, Miranda & Charlotte naar een betere website

4 maart 2016

De vrouwen van Sex and the City

Bij het laatste congres over content marketing nam ik deel aan een workshop waar de vier dames van Sex and the City werden gebruikt om tot een betere indeling van je website te komen. Daar moest ik meer van weten. Als je de vier zeer verschillende persoonlijkheden van Sex and the City met een tekst wilt bereiken, is een goede opbouw belangrijk. Begin met rood (Miranda, competitief; zij wil beknopte feiten in bullits), ga verder met geel (Samantha, spontaan: zij wil een concrete leuke aanbieding), daarna groen (Carrie, humanistisch: geef haar quotes van blije gebruikers) en eindig met blauw (Charlotte, methodisch: zij verwacht uitgebreide bewijsvoering). In dit artikel lees je meer over het gebruik van dit Sex-and-the-City-model. Optimaliseer jouw website, intranet of andere webapp door gebruik te maken van dit model.

sex and the city model website orange otters

Vier kwadranten

De vier personages van SATC staan voor vier kwadranten: het gele spontane type, het blauwe methodische type, de groene humane personen en de rode competitieve beslisser. Grofweg kun je stellen dat de rode en gele types snel een keuze maken of snel overgaan tot een actie. De groene en blauwe types hebben meer tijd nodig. Bij het maken van een keuze doen de groene en gele types dat vooral op hun gevoel. De blauwe en rode types doen dit op basis van feiten.

Tip: Probeer altijd de competitieve en spontane types eerst aan te spreken. Zij beslissen snel en hebben geen behoefte aan lange teksten.

Bedien eerst de snelle, ongeduldige lezers

Probeer altijd de competitieve (Miranda) en spontane (Charlotte) types eerst aan te spreken op je website. Zij beslissen immers snel, dus moeten zich meteen aangesproken voelen voordat het ze te lang duurt en ze je website verlaten. Probeer door middel van passend beeldmateriaal deze bezoekers te raken. Ondersteun dit met korte en bondige informatie waaruit blijkt dat jouw service goed is of jouw producten goedkoper, beter of leuker zijn.

Vervolgens kun je inspelen op de lezers die meer informatie willen. Zij willen best verder klikken op je website, maar daar moet de website dan wel op inspelen, bijvoorbeeld met een extra kolom aan de rechterkant van de webpagina. Geef aan het einde van een pagina voor hen ook altijd de mogelijkheid om verder te klikken naar extra informatie of een contactnummer waar men meer informatie kan vragen.

Het is handig om informatie in meer vormen aan te bieden. Zo zal de methodische lezer graag recensies van anderen in getallen en grafieken willen zien (bijvoorbeeld het sterrensysteem waarbij men bijvoorbeeld één tot en met vijf sterren aan een product kan geven), terwijl het humanistische type het liefst quotes van andere gebruikers leest.

De vier types op een rij

Het rode type (Miranda) is het meest competitief van allemaal. Zakelijk, autonoom, theoretiserend en analytisch, maar ook ongeduldig en altijd op zoek naar de meest effectieve oplossingen. Dit type heeft vaak aan een half woord (bijvoorbeeld levertijd en prijs) genoeg en wil snel ter zake komen. Opsommingen van feiten en een duidelijke toegevoegde waarde helpen.

Het gele type (Samantha) wil van het leven genieten. Ze is impulsief, flexibel, vernieuwend en tolerant. Ze neemt het leven zoals het komt, is snel verveeld en heeft geen behoefte aan theorieën of generalisaties. De website moet heel direct aanspreken met praktische tips gericht op de behoefte van dat moment. Dat hoeft niet geordend en mag enigszins grafisch. Ze houdt van aanbiedingen en acties. Als die goed voelen gaat dit type snel over tot actie!

Het groene type (Carrie) is het type van de harmonie en groepsethiek. Ze wil dat iedereen in haar omgeving prettig met elkaar omgaat en zich goed voelt over zichzelf. Ze praat in generalisaties en is gevoelig voor implicaties van wat mensen zeggen. Als ‘mensen-mens’ is dit type op zoek naar de mening van anderen, in het bijzonder in meningen van de experts en hetgeen ze daar tussen de regels door uit op kan maken. Helderheid over de missie van de organisatie en statements van andere gebruikers zijn belangrijk om dit nadenkende type te overtuigen.

Het blauwe type (Charlotte) is het type dat planmatig en zorgvuldig te werk gaat, om geen fouten te maken. Ze volgt regels en wil verrassingen voorkomen. De website dient voor dit type ordelijk/fatsoenlijk gestructureerd te worden met feiten, geen opinies of verrassingen. Het onderbouwen van beweringen en het leveren van achtergrondinformatie is voor deze mensen erg belangrijk. Waar voor de andere kleuren geldt dat de informatie beknopt kan zijn, is bij blauw long copy met veel feiten geen probleem. Integendeel!

De basis: het MBTI-model

Het Sex-and-the-City-model is een versimpelde weergave van de uitkomsten van de Myers-Briggs Type Indicator, waarbij men uitgaat van maar liefst zestien verschillende type mensen die allemaal andere voorkeuren hebben. Het MBTI-model is gebaseerd op de theorieën van psycholoog Carl Gustav Jung. De persoonlijkheden zijn onderverdeeld in vier paren van twee tegenovergestelden: de cognitieve functies Thinking-Feeling en Sensing-Intuition, de manier waarop dit geuit wordt Introversion-Extraversion en de voorkeur Judging-Perceiving. In deze typologie bestaat geen goed of slecht profiel. Uit de combinaties van de paren kunnen zestien verschillende persoonlijkheden ontstaan.

Dit uitgebreide model wordt al meer dan vijftig jaar gebruikt om vast te stellen wat voor karakter je hebt. en in zijn simpele vorm nu ook voor het schrijven van content. De verschillende types hebben een andere manier waarop ze met informatie omgaan. De zestien typen zijn hiervoor teruggebracht naar vier (Keirshy). De intuïtieve mensen worden in twee types verdeeld, de rode en de groene. Bij deze mensen is bepalend hoe zij beslissingen nemen: met het hoofd (Thinking) of met het hart (Feeling). Bij de Sensing mensen is juist bepalend hoe zij omgaan met de concrete informatie uit hun directe omgeving. Proberen zij deze informatie te ordenen (Judging) of laten ze alles zoveel mogelijk op zich afkomen om enkel te reageren op hetgeen er op dat moment interessant uit ziet (Perceiving).

Ten slotte

De vier kleuren van Sex and the city geven inzicht in de verschillende typen lezers die je website bezoeken en hoe je je teksten zo kunt schrijven om al die groepen te bereiken. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met dit model.

Bronnen: canicas.nl, iwink.nl, congres content marketing