Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Kenniswerker heeft liever eigen plek

4 oktober 2014

Het Nieuwe Werken zet de privacy van kenniswerkers onder druk

Het Nieuwe Werken kent veel voordelen voor de moderne kenniswerker. Maar de toegenomen mobiliteit, het gebruik van mobiele devices, de information-overload en de doorschoten populariteit van de open kantooromgeving zetten het gevoel van privacy van kenniswerkers onder druk. Mensen met een eigen kantoorruimte ervaren een duidelijk hoger welzijn (een score van 7,1 op 10) dan mensen die geen eigen werkplek hebben (een score van 5,8 op 10). Dit betekent volgens Chris Congdon, director research communications bij Steelcase, niet dat we en masse terug moeten naar individuele, afgesloten kantoren: ‘Het gaat veel meer om de keuze en zeggenschap die iemand heeft om zelf een werkplek te kiezen’. Steelcase heeft hier onderzoek naar gedaan.

Zelf kunnen kiezen waar je werkt helpt

In Nederland werkt een groot deel van de kenniswerkers met een of meerdere mobiele devices zoals een laptop, notebook, tablet of smartphone. En behalve dat Nederlanders zo bezien mobieler zijn, hebben ze ook meer keuze als het gaat om de werkplek in vergelijking met kantoorwerkers uit andere landen. Nederlandse kantoren bestaan over het algemeen uit een mix van private ruimtes (36%), een open kantooromgeving (28%) en een combinatie van beide (36%). De Nederlander is een werknomade die al naar gelang de gemoedstoestand en de uit te voeren taken zelf de werkplek kan kiezen (22%). 35 procent van de Nederlandse kenniswerkers werkt bovendien één of meerdere dagen vanuit huis.

Overlegruimte helpt ook

Wat ook helpt is de beschikbaarheid van overlegruimte. Nederlandse kantoren hebben vaker een restaurant (80% voor Nederland versus een gemiddelde van 62%) en ruimtes om bezoekers te ontvangen (57% voor Nederland versus een gemiddelde van 48%). Dit soort speciale ruimtes helpt het lawaai in de eigenlijke kantooromgeving te beperken.

Maar het kan beter

29% van de Nederlandse kantoorwerkers omschrijft zijn werkomgeving als stimulerend. Dat percentage is hoger dan gemiddeld (20% voor alle landen). Toch vind ik dat percentage niet erg hoog. In combinatie met de 22% van de medewerkers die een eigen plek kunnen kiezen die past bij hun werkzaamheden zijn er vraagtekens te zetten bij de wijze waarop HNW vorm wordt gegeven. Is HNW nu een filosofie die inspeelt op wensen van kenniswerkers? Of is het een handige methode om vierkante meters te besparen? Gezien de resultaten tot nu toe neig ik naar het laatste.