Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Nieuw werken

15 december 2012

“Een uurtje eerder weggaan van de zaak scheelt fileleed, crèchestress en reistijd. Tijd waarin je bijvoorbeeld thuis je mail kunt beantwoorden”vertelt ene Ellen me vanaf de radio. En “zoals de koffie thuis smaakt, smaakt-ie nergens” hangt er op een poster. Sinds oktober zijn dit soort spots regelmatig te horen op de radio. Ik dacht eerst dat er sprake was van een nieuw Postbus 51-spotje, maar het blijkt een actie te zijn van Stichting Natuur en Milieu en enkele organisaties, zoals de NS en Microsoft. Het zijn spotjes die me weer aan het denken zetten over de dagelijkse werkroutine. De 9-5-norm, waardoor je allemaal in de file staat. Het automatisch in de auto stappen voor een vergadering, terwijl het ook met Skype zou kunnen.

Interessant op de site is de test, waarin je kan meten hoe nieuw je zelf werkt. Naast de score krijg je ook de nodige achtergrondinformatie. Zo blijkt een organisatie 50% minder ruimte nodig te hebben als elke medewerker een dag in de week thuis zou gaan werken (ik ben wel erg benieuwd naar deze rekensom), en krijg je te zien hoe de files af zouden nemen als iedereen thuis eerst de mail zou checken via webmail, en dan pas op weg zou gaan naar het werk. Eenvoudige adviezen die makkelijk zijn op te volgen. Ook krijg je de score van de andere testdeelnemers te zien. En dat is verrassend. Het lijkt erop dat meer dan 70% Het Nieuwe Werken al omarmt. Als dat zo was, zouden de files al weg zijn, en het crècheleed geleden. Of de respondenten weten goed in te schatten wat het sociaal wenselijke antwoord is, of alleen mensen die al geïnteresseerd zijn in Het Nieuwe Werken bezoeken de site. Dan zou er gepreekt worden voor eigen parochie!

Er is dus best wat af te dingen op deze campagne. Maar voor organisaties die een stap willen zetten richting Het Nieuwe Werken, is het voor de interne bewustwording in de organisatie mooi dat er van redelijk onverdachte hoek de discussie wordt ondersteund. Want de kern van Het Nieuwe Werken is niet techniek, of een andere kantoorinrichting of de mogelijkheid tot webmail. Dat zijn randvoorwaarden die bij bijna elke organisatie zijn te regelen. De crux zit in de werknormen die men intern hanteert en de sociale druk in de organisatie. Het gaat dus om 3 B’s: niet alleen ‘bricks’ & ‘bytes’, maar ook  ‘behaviour’. Van managers en collega’s.  Met deze campagne is het mogelijk deze werknormen bespreekbaar te maken. Het “Heb je een vrije middag?” als je om half 5 naar huis gaat, of “Je gaat zeker met de kinderen spelen?” als iemand thuis wil werken. Ook voor managers is dat een uitdaging. Vertrouwen en zelfsturing worden in de stijl van managen heel belangrijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet leren loslaten. En natuurlijk ook zorgen dat outputsturing mogelijk is. Bij Het Nieuwe Werken hoort een Nieuwe Managementstijl. Een stijl die niet top-down is in te voeren, maar waar een lerende aanpak nodig is. Coaching en intervisie kunnen de managers hierbij helpen.

Het is daarbij wel belangrijk dat oude paradigma’s niet klakkeloos worden vervangen door nieuwe. Binnen de organisatie moet het mogelijk zijn te bediscussiëren of Het Nieuwe Werken voor iedereen geschikt is. En doorvertaling van deze externe campagne naar interne discussies, lijkt me dan ook zeer waardevol.

Ik ben wel benieuwd of de initiatiefnemers van deze actie zelf ook Het Nieuwe Werken toepassen. Met name bij de conducteurs van de NS lijkt me dat een opmerkelijke keuze.