Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

6. Positioneren van de verandering

De centrale boodschap

Het positioneren van de verandering en de centrale boodschap hangen af van de gekozen strategie, maar zal zeker uit de volgende elementen bestaan:

 • de inhoud van het besluit en de visie die achter het besluit zit, ‘het verhaal’: voor welk probleem is dit de oplossing? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Wat gaat er mis als we niets doen?
 • recapitulatie van nut en noodzaak van de verandering
 • in grote lijnen de gevolgen van dit besluit voor de organisatie: wat is de kern van de activiteiten en wat is de toegevoegde waarde voor de klanten of burgers;
 • de waarden die centraal (blijven) staan, en in sommige gevallen, de waarden die komen te vervallen.
 • belang van het besluit en samenhang met andere veranderingen. Als er geen belang is voor een verandering, zullen de gewenste acties van medewerkers snel worden overwoekerd door andere ‘belangrijke’ zaken (meestal de waan van de dag);
 • de reden waarom uit de verschillende varianten juist deze is gekozen.
 • de opzet van het interventieplan. Vaak zal men in deze fase nog niet alle vragen kunnen beantwoorden. Het is dan belangrijk dat bij iedereen bekend is wanneer het interventieplan verder vorm krijgt (na de voorbereidingsfase);
 • de mogelijkheden voor feedback

Betrekken medewerkers

Als er is gekozen voor een strategie waarbij medewerkers mogen meedenken, is het noodzakelijk voldoende ruimte te scheppen voor discussie en dialoog. Aandachtspunten in de communicatie zijn dan:

 • de reden waarom er wat moet gebeuren in de organisatie;
 • kaders waarbinnen ruimte is om met elkaar een nieuwe richting vorm te geven;
 • de procedurestappen voor het vervolgtraject.

Kijk eens met een reclamebril naar het positioneren van de verandering

Om een interne verandercommunicatie echt te laten landen zijn de juiste woorden en beelden belangrijk: wat is de rode draad? Is die begrijpelijk en makkelijk te onthouden (geen beleidstaal en afkortingen)? Is er een slagzin? Welk symbool of beeld staat voor de verandering? Kortom, heeft de communicatie een plakfactor? De verandering gaat breder leven als die aantrekkelijk wordt gebracht! Dan ben je echt bezig met het positioneren van de verandering!