Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

7. Het interventieplan als houtskoolschets

Geen blauwdruk maar houtskoolschets

Wij zien het interventieplan als houtskoolschets. Om tot een goed interventieplan te komen moeten drie stappen worden gezet: brainstorm over mogelijke communicatieve interventies (middelen), orden deze interventies en sturing inbouwen op deze interventies (op timing, kosten en organisatie). Een interventieplan is een houtskoolschets. Dat is iets anders dan een blauwdruk; het geeft richting, maar zal tussentijds worden bijgesteld. Dat kan aan de hand van nieuwe informatie over de voortgang van de verandering en de emotie rond de verandering.

Brainstorm

Bij het verzinnen van mogelijke interventies kijken we vervolgens welke het beste passen bij de gekozen strategie. Welke zijn haalbaar binnen het beschikbare budget en de beschikbare menskracht. Zeker als we kiezen voor de inzet van communicatie- en HR-interventies die een langere adem vergen, zoals het in stand houden van een speciale site van intranet, is het belangrijk kosten en capaciteit in ogenschouw te nemen.

Lees hier meer over onze visie op online communicatie

Het interventieplan als houtskoolschets: ordenen

Het totaal aan interventies sorteren en ordenen we vervolgens. Eerst ordenen we naar verschillende deeltrajecten waaruit het veranderplan bestaat. Vervolgens zetten we de verschillende interventies in volgorde. Tevens geven we aan hoe de samenhang tussen de verschillende interventies is. Dit alles resulteert in de hoofdlijnen van een interventieplan als houtskoolschets in grote lijnen.

Sturing

Een belangrijke keuze is of de communicatie zelfstandig door de communicatieafdeling wordt vormgegeven of dat deze onderdeel is van het veranderingstraject en door de verandermanager zelf wordt opgepakt. Wanneer overwegend sprake is van communicatie over de verandering kan de communicatieafdeling of communicatieadviseur hierbij een belangrijke rol spelen en de veranderaar werk uit handen nemen. Wanneer communicatie en de verandering sterk samenvallen, ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie meer in handen van de verandermanager.