Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only

3. De spelers bij verandercommunicatie

Het startpunt

Wie zijn de spelers bij verandercommunicatie? Welke spelers zijn er aan de bal? Wie heeft het initiatief genomen voor de verandering? Is het een idee van de directie, of zijn het initiatieven van de werkvloer die hebben geleid tot de start van de verandering.

Waar staan de spelers bij verandercommunicatie?

Om een goede veranderstrategie en de daarbij behorende (communicatie-)interventies te kunnen opstellen, is het goed om te inventariseren welke partijen in (en eventueel buiten) de organisatie een rol spelen bij de totstandkoming van de verandering. Hierbij kan je denken aan de formele interne opdrachtgever, financier/sponsor, leading coalition, maar ook aan informele opinieleiders, medewerkers ofwel einddoelgroepen. Deze partijen kunnen verschillende rollen spelen in het veranderingsproces.

Dat betekent ook dat deze spelers bij verandercommunicatie andere informatie nodig hebben om deze rol goed te kunnen vervullen. Een vraag die hierbij hoort is: hoe staan de veranderaars tegenover de verandering? Hoe kijken de genoemde veranderaars tegen de verandering aan? Hebben ze eenzelfde beeld van het gewenste resultaat en de weg er naartoe? Wat is hun motivatie om in deze verandering een sturende rol te spelen? Wat is een eventueel eigenbelang bij de verandering en waar kan dat eigenbelang een te overheersende invloed krijgen op het proces?

Hun positie

Als er een veranderteam is ingesteld is het interessant om te kijken hoe die is samengesteld. Wat voor positie hebben de leden van het team in de organisatie (formeel en informeel)? Wat gebeurt er als er sleutelpersonen wegvallen? Hebben de leden van het veranderteam LEF? Stralen ze vernieuwing uit, of passen ze liever op de winkel?

Hoe communiceren de spelers bij verandercommunicatie?

Ook de competenties van de veranderaars zullen in deze fase bevraagd moeten worden. Hebben ze de vaardigheden in huis om de verandering van de grond te krijgen? En hoe communicatief zijn ze ingesteld? Zijn ze in te zetten als boegbeeld van de verandering? Welke stijl past bij hen: spreker, motivator, facilitator of politicus? Welke ideeën hebben de spelers bij verandercommunicatie ten aanzien van de communicatie rond deze verandering? Willen ze gewoon een nieuwsbrief of hebben ze andere verwachtingen?

Bijzondere aandacht vraagt de positie van de lijnmanagers. In de praktijk hebben zij communicatief de meeste impact. Kennen zij de boodschap? Zijn zij in staat te communiceren, zowel als brenger van een boodschap als van ontvanger van informatie uit het team?