Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Vilans: online bevorderen van kennis delen

Overheid & publieke organisaties,

Vraag Vilans: Help ons online met het bevorderen van kennis delen

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het voor cliënten en zorgverleners in de Gehandicaptenzorg gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteunt. Hiervoor is de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven ingesteld. Dit programma wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp. Interne communicatie en kennis delen moet een impuls geven aan de lopende implementatietrajecten.

Onze aanpak

Een stapsgewijze aanpak waarbij eerst aan de hand van een online luistersessie is bevraagd aan wat voor type ondersteuning de medewerkers van de projecten behoefte hebben. Deze sessie heeft geleid tot een aanpassing van de communicatieaanpak. De komende maanden worden webinars en kennissessies en een online inspiratie dag georganiseerd met projectleiders en communicatiemedewerkers.