Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Veiligheidsregio Hollands Midden: Hoe verbeter je de interne-communicatiestructuur

Overheid & publieke organisaties,

Vraag

Brandweer Hollands Midden is onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Een samenwerkingsverband van politie, brandweer en GHOR in 18 gemeenten. De Brandweer vroeg Orange Otters mee te denken over de inrichting van een heldere interne-communicatiestructuur. Een structuur die ervoor zorgt dat iedereen in de organisatie zijn of haar rol kan, wil en mag oppakken. Uitgangspunt hierbij: een gezamenlijke visie op interne communicatie, die past bij de ontwikkeling die de organisatie doormaakt.

Aanpak

Daarom kozen we voor een aanpak met de volgende 3 uitgangspunten:

  • modulair werken, waarbij elke module concrete resultaten oplevert;
  • afstemmen van de communicatievisie op de strategie van Brandweer Hollands Midden;
  • draagvlak creëren door collega’s uit de organisatie te betrekken bij het formuleren van de visie.

De eerste stap bestond uit gesprekken met een breed samengesteld team uit de brandweerorganisatie. Hamvraag: welke verwachtingen heb je van interne communicatie? Wat zijn de eisen en wensen? Vervolgens hebben we bekeken hoe deze wensen samenhingen met de doelen van de organisatie. De geformuleerde visie op communicatie hebben we daarna getoetst bij de korpsleiding. Ten slotte is de visie uitgewerkt in concrete communicatieactiviteiten.

Een interne-communicatiestrategie die past bij de doelen van de organisatie  

Resultaat

Resultaat van deze opdracht is een visie op interne communicatie die kan rekenen op draagvlak in de organisatie. De visie legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de activiteiten voor interne communicatie anderzijds. In vervolg op het project hebben we ook sessies georganiseerd over leiderschap en communicatie.