Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Universiteit van Amsterdam: strategisch communicatieplan

Overheid & publieke organisaties,Onderwijs,

Vraag

De Universiteit van Amsterdam had behoefte aan een strategisch, overkoepelend communicatieplan. Met als doel: beter omgaan gaan met externe en interne communicatie en de trots van medewerkers en studenten te vergroten. De UvA schakelde Orange Otters voor hulp bij de ontwikkeling van deze strategie.

Aanpak

We kozen voor een pragmatische aanpak, omdat er bij de UvA al veel materiaal voorhanden was. Dat materiaal vormde de basis voor de visie op communicatie en de belangrijkste communicatieacties, die we hebben uitgewerkt tijdens werksessies. Daarbij hebben we ook de overkoepelende strategie bepaald. Daarnaast hebben we de tijd genomen om andere paden te verkennen en zo te kijken of we inspiratie kunnen halen uit andere plannen of aanpak. Nadat we de visie op communicatie hebben ontwikkeld, startte fase 2 waarin we de visie vertaald hebben naar een praktische rolverdeling tussen de verschillende faculteiten en het Bureau Communicatie.

Samenwerking

We hebben nauw samengewerkt met de werkgroep Communicatie die bestaat uit medewerkers van Bureau Communicatie en communicatiespecialisten van enkele faculteiten. Daarnaast hebben we regelmatig ideeën en acties afgestemd met onder meer de klankbordgroep van communicatiemensen die niet in de werkgroep zaten, met decanen en met een platform van studenten en medewerkers.

Pragmatische aanpak: van visie naar concrete voorstellen

Resultaat

De discussies over de communicatiestrategie hebben geleid tot gezamenlijke uitgangspunten en concrete voorstellen voor het bijstellen van de communicatiemix. We hebben het resultaat overzichtelijk samengevat in een diapresentatie en een infographic (een ‘praatplaat’).