Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle projecten

Koninklijke Bibliotheek afdeling Corporate Communicatie: draagvlak creëren voor nieuwe werkwijze

Overheid & publieke organisaties,

Vraag

Koninklijke Bibliotheek afdelingsplan communicatie

Door invoering van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) kreeg de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag per 1 januari 2015 de ‘regierol’ in het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Toen dit speelde, heeft de KB tegelijk met de nieuwe strategie ook de nieuwe identiteit bepaald. De afdeling Corporate Communicatie werd de verbindende schakel tussen die identiteit en de buitenwereld. Daarnaast wilde de afdeling zich verder ontwikkelen tot ‘faciliterend expert’. Ze ging aan de slag met verbeterpunten op het gebied van accountability, rolinvulling en focus.

Deze nieuwe manier van werken moet ook intern omarmd worden. De KB benaderde Orange Otters met de vraag: hoe ontwikkel je draagvlak in de organisatie voor deze andere manier van werken?

Aanpak

We hebben eerst met de afdeling gewerkt aan het concreet maken van de nieuwe werkwijze. Hoe wil je de afdeling positioneren en wat zijn de uitgangspunten? Een van de belangrijke punten is dat de afdeling scherp moet krijgen hoe haar activiteiten aansluiten bij het primair proces van de organisatie. We hebben daarom eerst gewerkt aan het ‘doel-inspanningen-netwerk’. De samenhang benoemen tussen de activiteiten van de afdeling met de kernactiviteiten van de KB.

Vervolgens zijn de activiteiten omgezet in een business canvas voor de afdeling. Hierbij het vooral om de value proposition. Het antwoord op de vraag: wat voegen wij als afdeling toe aan de organisatie? Hoe willen we dat onze interne klanten over ons praten? Het model beschrijft ook de gewenste klanten, de vragen die je voor hen oplost en de vragen of opdrachten die je níet tot je taak rekent. Aan de hand van het business canvas hebben we de interne aanpak opgesteld.

Van uitvoering naar strategie: de waarde van Corporate Communicatie  

Resultaat

Resultaat van deze opdracht is een duidelijke beschrijving van de koppeling tussen de activiteiten van de afdeling Corporate Communicatie en het primaire proces van de KB.