Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Sociale netwerkanalyse voor betere interne communicatie

5 september 2018

Vroeger stonden de zender en ontvanger centraal in communicatie. Inmiddels is dit achterhaald, en mede door de komst van nieuwe, veelal sociale, media zijn we in het tijdperk van de netwerkcommunicatie beland. Hierin is iedereen zowel zender als ontvanger. Wil je echt weten hoe de communicatie binnen jouw organisatie verloopt, en deze informatie gebruiken in je interne communicatiebeleid? Breng het communicatienetwerk dan met een sociale netwerkanalyse in kaart.

Netwerkcommunicatie in organisaties

Netwerkcommunicatie is duidelijk terug te zien in organisaties. Iedereen communiceert met iedereen, en het belang van sociale communities in de organisatie is daardoor toegenomen. Je bent immers voor je informatie niet meer afhankelijk van leidinggevenden of corporate kanalen. Omdat iedereen met iedereen communiceert zijn openheid en transparantie belangrijker dan voorheen. Wanneer open en transparant wordt gecommuniceerd zal onvolledige en onjuiste informatie via het netwerk snel worden gecorrigeerd. Wanneer communicatie juist onduidelijk en onvolledig is dan is de kans groot dat roddels en geruchten de overhand nemen. Bij de inzet van interne communicatie is het voor leidinggevenden dan ook van belang om sneller en opener te communiceren dan ze gewend zijn.

Sociale netwerkanalyse ontdekt communities

Een goede manier om de veranderende interne communicatiestromen in kaart te brengen is het uitvoeren van een sociale netwerkanalyse. Zelf heb ik zo’n netwerkanalyse uitgevoerd bij twee gemeenten. Uit de resultaten bleek dat de interne communicatie zich niet volgens de formele teamgrenzen voltrok en dat de communities en enkele sleutelfiguren veel belangrijker zijn. Wat hierbij vooral de aandacht trok, was dat niet iedere community in gelijke mate geïnformeerd was. Ook kwam naar voren dat informatie die via bepaalde kanalen werd verstrekt, zoals intranet, niet iedere community bereikte.

Sociale netwerkanalyses en interne communicatie

Deze inzichten kunnen een waardevolle toevoeging zijn bij de inzet van interne communicatie. Door effectiever gebruik te maken van het netwerk worden communities beter geïnformeerd en kunnen communities worden geïdentificeerd waar meer interne communicatie-inspanning voor nodig is.

Een voorbeeld van het effectief gebruikmaken van een het communicatienetwerk is het identificeren van sleutelfiguren in het netwerk. Dit zijn vaak de collega’s die iedereen kent en waar iedereen mee praat. Van deze collega’s is het waarschijnlijk dat zij roddels en geruchten die circuleren snel opvangen in de wandelgangen. Wanneer dergelijke sleutelfiguren op de hoogte zijn van de juiste informatie kunnen zij onwaarheden corrigeren om zo te voorkomen dat deze zich verder verspreiden. Wanneer roddels en geruchten steeds in dezelfde communities voorkomen kan dat voor de leidinggevende een signaal zijn om hier structureel op een andere manier te communiceren.

Ben je zelf benieuwd geworden welke communities er in jouw organisatie bestaan, of hoe je netwerkcommunicatie op een effectieve manier kunt inzetten? Neem dan contact op via team@orangeotters.nl

Geschreven door Sander Dorst