Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Orange Otters partner Logeion

19 april 2017

Het is voor ons werk van groot belang om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke inzichten die ons vak raken. We zijn daarom partner geworden van onze beroepsvereniging Logeion voor het Centrum voor Strategische Communicatie en de Leerstoel Strategische Communicatie, die door Noelle Aarts wordt bekleed. Als partner dragen we bij, ook door zelf een rol te spelen bij activiteiten die een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Activiteiten zijn masterclasses, communicatiecolleges, communicatielabs, een jaarlijkse meeting Science meets Practice, marktplaats, onderzoeken en netwerkbijeenkomsten.

Over het Centrum voor Strategische Communicatie

Het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion is de plek waar de communicatiewetenschap en de praktijk elkaar ontmoeten. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere professionalisering van het vak communicatie.

Zie ook https://www.logeion.nl/stratcom