Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Kotter’s leading change en effectieve verandercommunicatie

7 december 2023

Inleiding

Organisatieverandering is een complex en vaak uitdagend proces. In de wereld van verandermanagement heeft John Kotter’s 8 fasen model zich gevestigd als een belangrijke benadering. Gebaseerd op jarenlange observaties en studie van veranderingsprocessen, biedt dit model een kader voor leiders om succesvolle verandering te realiseren. In dit blog zal ik ingaan op elke stap, de kracht van het model bespreken, en praktische tips geven om het met succes toe te passen. Kortom, Kotter en verandercommunicatie in een notendop.

De acht stappen van Kotter zijn te verdelen in drie fasen:

  • In de eerste drie fasen leg je de basis voor de verandering. Dat is ook het moment dat je de communicatieaanpak formuleert.
  • In de stappen vier tot en met zes betrek je op allerlei manieren de organisatie bij de verandering.
  • En in de laatste twee stappen zorg je dat er echt sprake is van implementatie en dat de verandering echt wordt opgenomen in de organisatie. De nieuwe wijze van werken is als het goed is opgenomen in de genen van de organisatie.

De 8 stappen in detail: Een routekaart naar succes

1. Creëer urgentie

In de eerste stap draait alles om het besef dat de verandering noodzakelijk. Kotter benadrukt het belang van het communiceren van de urgentie op een duidelijke en inspirerende manier. Leiders moeten bedreigingen helder benoemen en de organisatie overtuigen dat actie nu cruciaal is.

Rol van interne communicatie: De rol van interne communicatie is hier van groot belang. Het betekent niet alleen het delen van de dreigingen, maar ook het creëren van begrip en bewustzijn bij medewerkers. Effectieve communicatie kan het gevoel van urgentie versterken en een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid stimuleren.

2. Vorm een leidende coalitie

Een goed geïnformeerd, gemotiveerd en krachtig leidend team is de ruggengraat van succesvolle verandering. Kotter benadrukt de noodzaak van een team dat mandaat heeft en beslissingen kan nemen. Het team moet divers zijn en breed worden samengesteld om geloofwaardigheid en betrokkenheid te waarborgen.

Rol van Interne Communicatie: Interne communicatie speelt een sleutelrol bij het bekendmaken van het veranderteam en het creëren van een open communicatiekanaal tussen het team en de rest van de organisatie. Luisterfuncties en klankbordsessies helpen bij het bevorderen van een cultuur van openheid en betrokkenheid.

3. Bepaal de visie op verandering

Het formuleren van een heldere visie is essentieel. Hoe komen mensen in beweging? Denk hierbij ook aan de verschillende veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak. Kotter benadrukt dat de visie aansprekend moet zijn en het team moet inspireren. Dit is het moment om na te denken over het veranderverhaal en hoe de organisatie in beweging kan komen.

Rol van interne communicatie: Interne communicatie komt hier in actie door de visie te vertalen naar een communicatieaanpak. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van het veranderverhaal, maar ook om het identificeren van interne stakeholders en het plannen van een effectieve inzet van de communicatiemix, die past bij de verandervisie.

4. Communiceer de visie en creëer draagvlak

Een visie hebben is één ding, maar het effectief communiceren ervan is een cruciale volgende stap. Kotter benadrukt het belang van regelmatige communicatie om de organisatie op de hoogte te houden en betrokken te houden bij het veranderingsproces.

Rol van interne communicatie: Deze fase is interne communicatie. Regie voeren over communicatiemomenten op verschillende niveaus, consistentie in boodschappen waarborgen en leidinggevenden trainen in storytelling zijn essentiële elementen om draagvlak te behouden. dat is de kern van Kotter en verandercommunicatie.

5. Verwijder obstakels

Obstakels kunnen het veranderingsproces vertragen of stoppen. Kotter benadrukt het belang van het luisteren naar medewerkers en het identificeren van barrières. Bottom-up-communicatie is van cruciaal belang om inzichten te vergaren en obstakels aan te pakken.

Rol van interne communicatie: Effectieve bottom-up-communicatie vereist een cultuur van openheid en vertrouwen. Luistersessies en regelmatige communicatiekanalen helpen om waardevolle feedback te verzamelen en obstakels proactief aan te pakken.

6. Creëer ‘Quick Wins’

Succes bevestigt het geloof in verandering. Het creëren van ‘quick wins’, tastbare successen in de vroege fasen, is een strategie die Kotter benadrukt. Dit helpt niet alleen bij het versterken van het geloof in verandering, maar motiveert ook twijfelaars.

Rol van interne communicatie: Het delen van successen is een communicatieve taak. Via intranet, blogs, vlogs of zelfs prijsvragen kunnen successen op een positieve manier worden gedeeld en gevierd. Interne communicatie is hier de katalysator voor het verspreiden van een positieve veranderingscultuur.

7. Consolideer en houd vol

Consolidatie is het behouden van wat is bereikt en het voorbereiden op permanente verandering. Kotter wijst erop dat het essentieel is om successen te blijven benoemen, maar ook om afscheid te nemen van oude gewoonten en gedragingen.

Rol van interne communicatie: In deze fase blijft interne communicatie een rol spelen bij het benoemen van successen, maar ook bij het begeleiden van het afscheid van oude gewoonten. Het opzetten van een ‘museum voor oud gedrag’ kan een creatieve manier zijn om dit afscheid te markeren.

8. Borg de verandering

Het laatste stadium is het verankeren van de verandering in de organisatiecultuur. Evaluatie, het trekken van lessen uit het proces en het vieren van het nieuwe gedrag zijn kernaspecten.

Rol van interne communicatie: Het einde van het veranderingsproces moet ook communicatief worden aangepakt. Een feestelijke viering, het delen van succesverhalen en het benadrukken van het nieuwe gedrag met behulp van dashboards zijn cruciale stappen.

Kotter’s leading change model

 

Krachten van het model: diepgang in detail

Inspelen op het team

Een van de grootste krachten van het model is het belang dat wordt gehecht aan het vormen van een leidend team. Dit voorkomt onrust en ontevredenheid onder medewerkers, aangezien een goed samengesteld team effectief kan omgaan met de uitdagingen van een veranderingsprogramma.

Structuur

Een gestructureerde aanpak is een van de onderscheidende kenmerken van Kotter’s model. De richtlijnen en concrete acties voor elke fase verminderen verwarring, verhogen de efficiëntie en geven duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.

Betrokkenheid

Het model moedigt actieve betrokkenheid van medewerkers aan. Het geeft hen de mogelijkheid om hun stem te laten horen, ideeën te delen en bij te dragen aan de verandering. Dit schept een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het veranderingsproces.

Haalbare successen

Het benadrukken van het belang van snelle, haalbare successen is een slimme strategie in het model. Deze ‘quick wins’ vergroten het geloof in de verandering, versterken het vertrouwen van medewerkers en werken als een katalysator voor verdere acceptatie. 

Lange termijnvisie

Een focus op langdurige steun en het aanpassen van bestaande systemen om ze in lijn te brengen met de nieuwe visie en doelen, wijst op de duurzaamheidsambitie van het model. Het moedigt leiders aan om gewenst gedrag te benadrukken en te belonen, waardoor veranderingen verankerd worden in de organisatiecultuur. 

Flexibiliteit

Een opvallende kracht van Kotter’s model is de flexibiliteit. Of het nu gaat om veranderingen in bedrijfsprocessen, cultuurtransformaties of strategische vernieuwingen, het model past zich aan diverse situaties aan. Dit maakt het bruikbaar voor verschillende veranderingsdoelen en maakt aanpassingen mogelijk op basis van unieke behoeften en omstandigheden van organisaties.

Conclusie: Kotter en verandercommunicatie passen bij elkaar

Het 8 fasen model van Kotter is niet alleen een praktisch hulpmiddel voor leiders, maar ook een filosofie voor succesvolle verandercommunicatie. Het biedt niet alleen een stapsgewijze routekaart, maar benadrukt ook het belang van betrokkenheid, flexibiliteit en het creëren van een positieve veranderingscultuur. Verandercommunicatie is daarbij van groot belang. Door de krachten van het model te omarmen en de tekortkomingen te begrijpen, kunnen organisaties de kunst van succesvolle verandering omarmen en zich transformeren in adaptieve, veerkrachtige entiteiten.

Wat denk jij? Hoe pas jij het 8 fasen model toe? Herken je de stappen voor een goede uitwerking van het model of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan een goede organisatorische verandering? Heb je bij elk stap nagedacht over verandercommunicatie? Deel jouw ervaringen en inzichten in de wereld van verandermanagement.

Meer lezen over Kotter en verandercommunicatie? Lees ‘Interne communicatie bij verandering’ of volg de driedaagse cursus bij Van der Hilst

Huib Koeleman