Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Huisstijl Amsterdam opgefrist

7 februari 2014

Nieuwe huisstijl

Amsterdam krijgt een nieuwe huisstijl. Met de opheffing van de stadsdelen en de grote reorganisatie vond de gemeente het een goed idee om de bestaande huisstijl kritisch te bekijken. De huidige huisstijl dateert van 2003 en leverde toentertijd een flinke opschoning in het aantal uitingen op. Die trend wordt in de voorstellen voor 2014 verder doorgetrokken.

Eén afzender

In eerste instantie keek ik er sceptisch tegenaan. Is het in deze tijden van bezuiniging echt nodig om de drie andreaskruizen van de stad aan te passen? In de (social) media lijkt het ook vooral te gaan om die investering van 100.000 euro. Maar nu de eerste voorbeelden zijn gepresenteerd worden ook de voordelen zichtbaar. Het aantal uitingen neemt af. Zo vervallen de symbolen van stadsdelen en diensten. Als burger (of bedrijf) van Amsterdam krijg je nu echt met één stad met één afzender te maken.  En het anders rangschikken van de woorden ‘gemeente’ en ‘Amsterdam’ leveren met name een leesbaarder logo op afstand op. Meer zichtbaarheid bij sponsoring en activiteiten is het gevolg.

Meer speelruimte

De grootste winst verwacht ik bij de campagnes. De regels waren tot nu toe zo streng dat alle posters van campagnes in Amsterdam op elkaar gingen lijken. Of het nu ging om chemisch afval of om leerplicht: steeds keken op de posters een aantal Amsterdammers je recht in het gezicht aan. In de nieuwe huisstijl is sprake van verruiming van de regels aan fotografie en beeld. Ook is er een mensfiguurtje toegevoegd, Adam. Deze aanpassingen gaan zeker leiden tot verrijking van het stadsbeeld.

Digitaal?

Waar ik nog benieuwd naar ben zijn de mogelijkheden op het gebied van social media en digitale communicatie. De voorbeelden voor powerpoint zijn nog wat bescheiden, met een brave scheiding tussen beeld en typografie. Dat kan spannender. En ik hoop dat de avatars van de twitterende ambtenaren van de stad niet allemaal moeten bestaan uit de 3 rode kruizen, maar dat er ook daar ruimte ontstaat voor meer persoonlijkheid.