Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Hoe sociaal zijn hackathons?

13 februari 2019

Op hackathons gaan mensen met elkaar aan de slag met een, vaak complex, vraagstuk. Op een hackathon kan je netwerk flink groeien. Je werkt in veel gevallen immers samen met mensen die je niet kent. Op de Hackathon Amsterdam 3D voerden we een netwerkanalyse uit, en lieten we zien hóe je netwerk groeit op een hackathon.

De Hackathon Amsterdam 3D

In januari werd door de Gemeente Amsterdam de Hackathon Amsterdam 3D georganiseerd. Op deze hackathon gingen mensen met verschillende expertises twee dagen met elkaar aan de slag met het verder ontwikkelen van de 3D-omgeving van de stad Amsterdam. Dit deden zij in teamverband. Deelnemers konden zich als individu, duo of team inschrijven. Individuen en duo’s werden door de organisatie in teams samengevoegd. De vorige editie van de hackathon heeft tot mooie samenwerkingen geleid die tot lang na het evenement doorgingen. De huidige editie is dus een mooie gelegenheid om met onderzoek te laten zien in hoeverre je netwerk op een hackathon groeit.

Onderzoek

Het onderzoek begon door aan het begin van de hackathon aan de deelnemers te vragen wie zij voorafgaand aan de hackathon al kenden. Dit deden zij door op een lijst met namen een vinkje te zetten achter de naam van een bekende. Dit was de nulmeting. Aan het eind van de hackathon deden de deelnemers dit weer.Met behulp van een sociale-netwerkanalyse zijn de netwerken in kaart gebracht. Twee grafische weergaven tonen het netwerk voor (afbeelding links) en na de hackathon (afbeelding rechts). In deze afbeeldingen zijn de deelnemers de stippen en representeren de lijnen een verbinding tussen mensen. Stippen met dezelfde kleur zaten in hetzelfde team.

Links: het netwerk voor de hackathon. Rechts: het netwerk na de hackathon.

Door de netwerken, en de bijbehorende statistieken, met elkaar te vergelijken kunnen we conclusies trekken.

Resultaten

In één oogopslag wordt duidelijk dat het netwerk van de deelnemers aan het eind van de hackathon veel uitgebreider is dan in het begin. Gemiddeld hadden deelnemers na de hackathon ruim vijf connecties meer. Dit waren mensen met wie ze daadwerkelijk hebben gesproken of hebben samengewerkt.

De dichtheid van het netwerk is van één procent, naar zestien procent gestegen. Dit houdt in dat 16% van alle mogelijke connecties elkaar heeft gevonden. Stel je voor dat je op een hackathon staat, om je heen kijkt, en bedenkt dat je 16% van de mensen hebt leren kennen. Dan is dat toch best veel.

Tot slot is te zien dat de lijnen niet alleen stippen met dezelfde kleur verbinden, maar ook stippen met verschillende kleuren. Doordat teams met elkaar kennis uitwisselden, elkaar feedback gaven en elkaar hielpen is een mooi rond netwerk ontstaan.

Conclusies

Al met al kunnen we concluderen dat een hackathon het netwerk van deelnemers flink uitbreidt. Dit was te verwachten, aangezien de deelnemers van een hackathon met elkaar moeten samenwerken. Opvallend was dat verbindingen niet alleen in teams ontstonden, maar ook tussen teams. Dit is kenmerkend voor het vriendelijke karakter van de hackathon; samen komen we verder. Op de hackathon heeft dit zijn vruchten afgeworpen. Of de samenwerkingen, net als bij de vorige editie, doorgaan tot na de hackathon moet nog blijken. Het fundament is in ieder geval gelegd!

Wil jij meer weten over hoe je een hackathon organiseert? Klik dan hier voor de blog van Roosmarijn. Benieuwd naar de andere mogelijkheden van sociale-netwerkanalyses? Klik dan hier voor mijn blog over dit onderwerp.

NB: het onderzoek is uitgevoerd met toestemming van alle deelnemers. Hun gegevens zijn na verwerking verwijderd.