Contact EN

Zoeken

Generic filters
Exact matches only
alle blogs

Ga Bloggen

19 november 2014

Gekunstelde communicatie

Communicatie gaat back to basics: directe interactie en iets gemeenschappelijk maken. Ik ben nooit fan geweest van te gekunstelde communicatie, maar besef me dat ook ik bijgedragen heb aan onnutte toevoegingen en overbodige franje. Zo heb ik zeker de eerste jaren als communicatieprofessional veel speeches geschreven voor bestuurders. Een mooie ervaring was het moment dat Aarnout Loudon van Akzo Nobel een speech van mij integraal woord voor woord voorlas. Die trots begon gaandeweg te wringen, tot het moment dat een andere bestuursvoorzitter bij de Nieuwjaarspeech, die ik had geschreven, duidelijk liet merken dat het zijn verhaal niet was. Tenenkrommend! Mijn stelling is dat communicatie die gekunsteld en indirect is steeds meer overboord gezet zal worden. Echte leiders formuleren hun eigen zinnen.

Nu in deze tijd van ‘netwerkcommunicatie’ kom je niet meer weg met onechtheid. Franje wordt weggefilterd. Wat telt is wat je echte actie is. Een prachtige speech zegt pas iets als het jouw verhaal is. Iedere corporate uiting, bijvoorbeeld een magazine, wordt niet geloofd en veelal weggefilterd als er vooral volledig dichtgetimmerde beleidsvolzinnen in staan. Ik ruil ze daarom liever in voor communicatieactiviteiten die echt iets gemeenschappelijk maken. Bespaar je het vele werk en mik op kleinschaliger directe communicatie of zorg in ieder geval dat zo’n magazine echt toegevoegde waarde voor de lezer heeft.

Doe het zelf!

Een mooie manier om echt te communiceren, zonder overal met iedereen gesprekken over te voeren, is –zelf!- een blog te gaan bijhouden. Mits je daar natuurlijk wel een beetje het type voor bent: durf je de directe interactie aan, kun je een beetje schrijven? Een handige blog met blogtips is bijvoorbeeld ‘getting leaders to blog’. Intern bloggen is een mooie manier om kennisdelen te bevorderen. Dus stimuleer het door het goede voorbeeld te geven. Mijn 6 tips voor interne blogs:

  1. Schrijf zélf (ongekunsteld, het hoeft niet perfect te zijn)
  2. Over een persoonlijk zakelijk onderwerp (laat passie en betrokkenheid zien)
  3. Help de lezer met nuttige informatie
  4. Verzin niets & ben en blijf geloofwaardig
  5. Houd het kort, beperk je tot 1 onderwerp
  6. Kies een haalbare frequentie (& spreek die alleen met jezelf af)