1. De diagnose: cijfers & rugnummers

Waarom veranderen?

Voor welk probleem is dit de oplossing? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Wat gaat er mis als we niets doen? Een veranderingsproces ontstaat niet zomaar. Soms heeft het management de wens het beleid bij te stellen als uit de omgeving of uit de organisatie zelf, signalen opborrelen die wijzen op een probleem of een kans. Soms begint de verandering organisch op een plaats in de organisatie waar behoefte is aan verandering. Bij de start van een verandering is het belangrijk  tijd te nemen voor het in kaart brengen van de situatie.

–   Type organisatie, aantal vestigingen, aantal medewerkers en managers
–  Is er sprake van crisis, of hebben we tijd?
–  Is de verandering zelf ontwikkeld of opgelegd?
–  Is er ruimte voor alternatieven?
–  Wat kunnen we leren van de vorige reorganisatie?

Beginnen met de feiten

Het gaat om concrete cijfers en rugnummers, facts and figures. Hoe is e.e.a. verwoord in de veranderstrategie? Is het vaktaal of begrijpelijk Nederlands? Het is belangrijk om deze informatie te delen. Gaan we allemaal uit van dezelfde gegevens? Interpreteren wij die gegevens ook op dezelfde manier? Een deel van deze informatie wordt later in het proces de basis voor een FAQ-lijst.

In deze fase zal ook helder moeten worden wat men als aangrijpingspunt voor verandering ziet: strategie, structuur, cultuur of systemen.

Ga naar de volgende stap: Hoe praat men over de verandering

 

Huib Koeleman


Meer