Whiteboard Animation

Een nieuw functiegebouw: taaie kost. Om het te laten leven heeft de Politie er voor gekozen gebruik te maken van whiteboard animation. Met behulp van tekeningen op een whiteboard wordt uitgelegd hoe het nieuwe functiegebouw er uit komt te zien. Teamleiders kunnen deze animatie gebruiken bij hun werkoverleg. Maar medewerkers kunnen deze film ook zelf afspelen om nog eens details te bekijken.

Bij de productie hebben we goede gesprekken gehad over de inhoud. Niet alles leent zich voor animatie. En een film mag niet te lang gaan duren. Deze animatie is tot stand gekomen in opdracht van de Nationale Politie. opdrachtgever was Henk Boekhout van de Nationale Politie. De tekeningen zijn van Lex Dirkse, tekst Johanna Kroon en regie Paula Rennings.

Meer