VGZ: transformatie naar zorgverzekeraar nieuwe stijl

Zorgverzekeraars kregen in Nederland een cruciale rol in het efficiënter maken van de zorg. VGZ moest zich daarvoor opnieuw inrichten. Michael deed ruim 2 jaar het communicatiemanagement voor het veranderprogramma. Na het begeleiden van de reorganisatie speelde communicatie een belangrijke rol in een groot cultuurprogramma en bij de introductie van Lean.

Projecten