VGZ: transformatie naar zorgverzekeraar nieuwe stijl

Communicatiemanagement bij groot transformatieprogramma, waarin voor de verschillende onderdelen op verschillende momenten de reorganisatie, cultuuromslag en nieuwe manier van werken begeleid moesten worden.

Zorgverzekeraars kregen in Nederland een cruciale rol in het efficiënter maken van de zorg. VGZ moest zich daarvoor opnieuw inrichten. Michael deed ruim 2 jaar het communicatiemanagement voor het veranderprogramma. Na het begeleiden van de reorganisatie speelde communicatie een belangrijke rol in een groot cultuurprogramma en bij de introductie van continu verbeteren.

Adviseur

Michael Meyer

Meer