SaKS basisscholen: communicatiestrategie en social intranet

SaKS (Samen Katholieke Scholen) is een scholenorganisatie met 14 basisscholen in de stad Alkmaar en het nabijgelegen Bergen. Voor meer dan 4000 leerlingen wordt dagelijks het onderwijs verzorgd door zo’n 400 medewerkers. De beweging naar onderwijs in de 21ste eeuw is een grote verandering en vraagt veel van de organisatie op alle niveaus. Oude principes worden opnieuw ingevuld. Gelukkig onderkent SaKS het belang van communicatie bij deze verandering.

Vraagstuk

  1. Formuleer heldere communicatievisie en maak concrete doorvertaling visie naar een communicatieplan
  2. Selecteer een online samenwerkingsplatform, een social intranet, en help de organisatie bij implementatie en adoptie

Aanpak

Dichtbij de organisatie. Echt samenwerken met projectleider, communicatiecoördinator, manager onderwijs en ontwikkeling en de leerkrachten om een goed resultaat neer te zetten. Enerzijds inspiratie bieden door te laten zien wat er mogelijk is en hoe anderen het doen. Daarnaast veel aandacht voor stimuleren dialoog. En vaak ook hands-on begeleiding om dingen echt voor elkaar te krijgen.

Resultaat

  • Gedragen communicatiestrategie voor SaKS en de aangesloten basisscholen.
  • Professionalisering van communicatie binnen de organisatie.
  • Nieuw social intranet van Embrace. Betrokken ambassadeurs. Tijd en aandacht voor het platform als belangrijk instrument in interne communicatie.
  • Meer aandacht voor interne communicatie.

Adviseur: Roosmarijn Busch

Projecten