Woningcorporatie GroenWest: communicatiekracht versterken

Invulling van de communicatiefunctie in de uit fusie ontstane nieuwe organisatie. Begeleiden van de reorganisatie. Begeleiden van de nieuwe afdeling en nieuwe communicatierollen.

Bij woningcorporatie GroenWest heeft Michael Meyer ruim 2 jaar geholpen de communicatiekracht te versterken. Het begon met communicatie rondom de reorganisatie, nodig na de fusie van drie tot één organisatie en aangestuurd door een actueel ondernemingsplan. Vervolgens startten we het programma communicatiekracht versterken. Daarin aandacht voor het team communicatie, overdracht van taken, storytelling workshops, klantgericht schrijven, webcare, bredere inzet social media en het invoeren van een social intranet.

Adviseur: Michael Meyer

 

Meer