GroenWest: communicatiekracht versterken

Bij woningcorporatie GroenWest heeft Michael Meyer ruim 2 jaar mogen helpen de communicatiekracht te versterken. Het begon met communicatie rondom de reorganisatie, nodig na de fusie van drie tot één organisatie. Vervolgens startten we het programma communicatiekracht versterken. Daarin aandacht voor het team communicatie, overdracht van taken, storytelling workshops, klantgericht schrijven, webcare, bredere inzet social media en het invoeren van een social intranet.

Projecten