Brandweer HM: interne communicatie

De organisatie wil de organisatie én de mensen communicatiever maken binnen een bescheiden budget.

Vraag van Brandweer Hollands Midden

Brandweer Hollands Midden zorgt met 1400 collega’s voor de brandveiligheid in het noord-westelijk deel van Zuid-Holland. Het verzorgingsgebied is plusminus 786 km2 groot, er wonen ruim 770.000 inwoners en is bebouwd met circa 390.000 gebouwen.

BHM handelt op jaarbasis ongeveer 7000 meldingen af.

BHM is onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De organisatie maakt een omslag door van blussen naar preventie.

BHM wil haar interne communicatie verbeteren. Doel is: Inrichten van een heldere, effectieve en efficiënte communicatiestructuur binnen het korps, waarin alle spelers in de organisatie hun rol kunnen, willen en mogen oppakken. Uitgangspunt hierbij is een gezamenlijke visie op interne communicatie, die past bij de ontwikkeling die Brandweer Hollands Midden nu doormaakt.

Onze aanpak

In onze aanpak hanteerden we de volgende uitgangspunten:

  • modulaire aanpak, waarbij elke module concrete resultaten opleverde
  • afstemmen van de visie op communicatie op de strategie van Brandweer Hollands Midden
  • betrekken van collega’s uit de organisatie bij het formuleren van de visie op interne communicatie om draagvlak te creëren

We hebben gewerkt in vier modules:

  1. Sessie met interne groepen waar mee wordt samengewerkt: wat verwachtten zij van IC en wat van het team?
  2. Opstellen DIN: hoe hangen verschillende activiteiten communicatief samen
  3. Sessie lijnmanagement: Hoe zien ze hun eigen rol?
  4. Doorvertalen in visie Interne Communicatie

Resultaat:

Een communicatie-ontwerp, waarbij rekening is gehouden met zowel de organisatiestructuur als met de kennis, de behoeften en de huidige vaardigheden van de spelers in de verschillende organisatieonderdelen.

Adviseur

Huib Koeleman

Meer