8. De uitvoering

Scrums en sprints

Als alles goed is voorbereid kunnen de activiteiten worden uitgerold. Als is gekozen voor een SCRUM-aanpak, zal deze fase in verschillende sprints zijn ingedeeld en wordt elke sprint apart nader uitgewerkt .

De basisprincipes van de SCRUM zijn de volgende: Er wordt gewerkt met makkelijk bij te stellen acties. Interventies worden gepland in afzienbare ‘sprints’ van twee tot vier weken. Met korte intervallen reflecteert het team tijdens zo’n ‘sprint’, men noemt dat ‘scrummen’. Er wordt daarbij gestreefd naar zoveel mogelijk co-creatie met bepalende stakeholders voor het optimale resultaat. Aan het eind van iedere sprint vindt een evaluatie plaats: naar de sprint zelf, en naar de ambitie. De (interne) opdrachtgever participeert in de ontwikkeling.

Face-to-face

Bij veel veranderingsprocessen zijn grote groepen mensen betrokken. In veel gevallen kiest de veranderorganisatie bij grote groepen voor het inzetten van schriftelijke of digitale media. Om mensen te informeren werkt dat, maar als men daadwerkelijk dialoog wil creëren is het van belang dat mensen elkaar zien en in discussie raken.

Trap bij verandercommunicatie niet in de valkuil: “we hebben het nu  al 3 keer verteld, nu weet iedereen wel”. Blijf de centrale boodschap herhalen. Anders denken de collega’s dat de verandering is “overgewaaid”.

Huib Koeleman


Meer