5. De verandervisie: kleur bekennen

Mensen komen in beweging als….

Als bekend is wat de context is van de verandering, hoe er over de verandering wordt gesproken, en wie de belangrijkste spelers zijn is de basis bekend om te komen tot de echte veranderaanpak. Die veranderaanpak is gebaseerd op een veranderidee: “mensen komen in beweging als….”. Hierbij kan je grofweg onderscheid maken in het dwingen van mensen, projectmatig werken, onderhandelen/polderen, co-creatie, door belonen en straffen, door te leren of door “betekenis” te geven.

 

De vijf kleuren

De Caluwé en Vermaak onderscheiden in hun boek Leren Veranderen (1999, 2006) vijf verschillende betekenissen van het begrip veranderen. Deze betekenissen hebben zij gevonden in de veranderkundige praktijk en in de literatuur. Bij elk van de vijf veranderingen hoort een andere aanpak en gelden andere succesfactoren. De genoemde vijf betekenissen van organisatieverandering zijn aangeduid als vijf kleuren.

Geeldruk staat voor denken in coalities en veranderen als machtsspel. Bij blauwdrukdenken staat de uitkomst van tevoren vast en wordt rationeel gewerkt aan de hand van een stappenplan. Bij rooddrukdenken gaat het om de mens die wordt beïnvloed, verleid en gelokt. Veranderen is in rood een ruilexercitie. De kleur groen in groendrukdenken staat voor groeien en ontwikkelen en heeft een sterke associatie met de lerende organisatie. Het witdrukdenken staat voor energie losmaken, zelforganisatie en evolutiedenken. Het witdrukdenken is gebaseerd op de chaostheorie en geeft veel ruimte, alles staat open.

 

Twee nieuwe kleuren: paars en oranje

Ik miste twee strategieën in het kleurenpalet; een  machts-/crisisstrategie en een  ontwikkel-/co-creatiestrategie (naar J. Boonstra). Ik ben daarom zo vrij geweest deze twee strategieën als paarse en oranje strategieën toe te voegen, omdat deze  iets extra’s toevoegen. Meer over de kleuren onder het tabblad veranderkleuren.

 

Ga door naar de volgende stap: Positioneren van de verandering

Toch meer weten over de 7 kleuren? klik hier!

 


 

Meer