4. De medewerkers

Wie veranderen?

Bij wie verwachten we verandering? En wat beweegt mensen? Dit is de volgende  veranderkundige vraag die aan de orde is om tot een goede strategie te kunnen komen. Deze veranderkundige vraag heeft ook veel raakvlakken met de communicatie rond de verandering: hoe zal men in de organisatie reageren op de verandering? Is er sprake van energie, acceptatie, van blokkades of juist weerstand?

De communicatieve behoeften hangen af van:
–  de gevolgen van de verandering die men ondervindt;
–  de kennis die men al heeft van de verandering;
–  de relatie tot de verandering, de veranderaars en de verandering
–  en, zeer belangrijk, hun verandervermogen en veranderbereidheid.

Kortom: wat zijn voor hen de belangrijkste voor- & nadelen van een verandering, rationeel en emotioneel? WAAROM zouden ZIJ mee willen doen?  En waarom niet? 

Groepsregels

Bij verandercommunicatie lijkt het voldoende als  mensen in de organisatie geïnformeerd zijn (kennen) en ook de kans hebben gekregen nieuw gedrag te leren (kunnen). Dat blijkt vaak niet voldoende. Medewerkers zijn onderdeel van een (sociale) groep met hun groepsregels. Ze hebben dus het gevoel nodig dat het nieuwe gedrag ook ‘mag’  van hun groepsgenoten. Dan is de veranderbereidheid een stuk groter.  Bij veranderingen is het daarom van belang in te spelen op overtuigingen, maar ook om de waarden en normen te weten van de mensen van wie een fundamentele verandering wordt verwacht. Voor effectieve interne communicatie wordt de communicatieve context daarmee van groot belang.

 Ga door naar de volgende stap: De verandervisie, kleur bekennen

Huib Koeleman 


 

Meer